Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Československo

Tiskárna Tisk

Během války

 • během války se potlačuje většina práv lidí a nastupuje válčení absolutismus
 • většina českých aktivit podléhá tvrdé cenzuře
 • dva čeští politici Karel Kramář a Alois Rašín dokonce dostanou trest smrti, ale následně jsou omilostněni
 • Češi povětšinou bojují na ruské frontě a cítí se nesví, protože bojují se svým slovanským bratrem
 • v armádě je jakákoliv forma rusofilství, ale trestána
 • objevují se dva názory na české země po válce – zůstat v RU a federalizovat ho nebo založit samostatný stát, což nebyla původně příliš rozšířená myšlenka
 • působí u nás výzvědná organizace Maffie v čele s Přemyslem Šámalem
  Členové organizace Maffie
  Členové organizace Maffie
 • Masaryk

 • Tomáš Garrigue Masaryk
  Tomáš Garrigue Masaryk
  • jeho myšlenka o založení Československa je naprosto unikátní
  • po začátku války utíká do zahraničí, kde zosnuje své plány
  • razí myšlenku spojení českých zemí se Slovenskem
  • chtěl tak zabránit, aby v českém státě byla příliš veliká menšina Němců
  • prosadit tuto myšlenku u států Dohody , ale není jednoduché, protože se počítá se zachováním RU, aby byl zachován řád a klid ve střední Evropě
  • bojovat o myšlenku nové státu má bojovat Československá národní rada
 • Politické oživení

  • v listopadu 1916 umírá František Josef I. a na trůn nastupuje jeho syn Karel I. , který začne trochu zmírňovat militaristický režim
  • Češi chtějí věřit ve federalizaci RU, ale tento názor podkopají Němci, kteří nic takového nechtějí
  • nakonec se tedy lidé přikloní k myšlence samostatnosti
  • v roce 1917 je vydán Manifest spisovatelů, kulturních a vědeckých pracovníků požadujících samostatnost a kritizujících Český svaz jež stále podporoval myšlenku federalizace
  • až v době prohlubující se krize 6.1.1918 čeští poslanci vydávají Tříkrálovou deklaraci , ve které podporují myšlenku samostatného státu
 • Vznik ČSR

 • Milan Rastislav Štefánik
  Milan Rastislav Štefánik
  • uspořádání státu je ustanoveno na Clevelandské (1915) a později změněno na Pittsburské (1918) dohodě
  • původně mělo být ČSR konfederací, ale to bylo později změněno na federaci.
  • 14.9.1918 se formuje prozatímní vláda – TGM prezident, Beneš premiér a Milan Rastislav Štefánik ministr vojenství
  • o čtyři dni později je vydán dokument Washingtonská deklarace o prohlášení nezávislosti českého národa
  • postupně se všechny strany kromě sociální demokracie sdružují do Národního výboru v čele s Karlem Kramářem
  • jejím úkolem bude postupně převzít moc nad novým státem
  • snaží se zabránit odvozu bohatství vznikajícího státu
  • už před vyhlášením nového státu se vzbouří námořníci v Kotoru (vedl je František Raš) a v Rumburku
  • 28. Říjen
 • Československé legie

  • někteří vojáci nechtělo bojovat za R-U a tak se rozhodli zběhnout a bojovat na straně Dohody
  • působili hlavně v Rusku, Francii a Itálii
  • první československá legie byla založena v roce 1914 z dobrovolníku v Rusku (Česká družina )
  • Rusko
   • zprvu mají Čechoslováci výzvědné úkoly jako Česká družina (1914)
   • postupně se jejich počet zvyšuje a v roce 1917 čítá 38 500 dobrovolníků
   • když v roce 1917 prokáží v Bitvě u Zborova mimořádnou statečnost, umožní rusové nárůst počtu legionářů
   • v březnu 1918 se v Bitvě u Bachmače postaví přesile německých jednotek, ale podaří se jim zvítězit, je to jedna z jejich posledních bitev proti původnímu nepříteli
   • po bolševické revoluci jsou věrní Dohodě a bojují proti nim
   • po Čeljabinském incidentu, kdy je jeden z legionářů zabit, se totiž vzbouří a stanou se silou se kterou nikdo nepočítal
   • během občanské války ovládají velkou část Sibiře – Sibiřská anabáze
   • Dohoda chtělo proti bolševismu zasáhnout, ale z toho se později sešlo a Československé legie se tak museli vrátit
  • Francie
   • známá Rota Nazdar!
   • 30.6.1918 jsou Čechoslovákům předány prapory a nyní je tento den dnem armády české republiky
   • v roce 1919 se do Československa vrátilo 9600 vojáků
  • Itálie
   • naše legie zde působili v letech 1917 – 1918
   • legie měla cca 80 tisíc vojáků
   • bojovali zejména na Piávě a mnohdy proti jiným Čechoslovákům

Problémy nového státu

 • prozatímní ústava je vydána 13. listopadu a státním zřízením je republika
 • první vydané zákony jsou zrušení šlechtických titulů a osmihodinová pracovní doba
 • v listopadu 1918 je bez odporu vojensky obsazeno pohraničí
 • je nutné také získat kontrolu nad Slovenskem, které je v roce 1919 obsazeno a vzniká tak konflikt s Maďarskou republikou
 • k českému státu bylo připojeno například Hlučínsko (od Německa), Vitorazsko a Valticko (od Rakouska)
 • 7denní válka

  • Čsr musí vést válku s Polskem o sporné Těšínské území
  • jsou zde velké zásoby uhlí a také zde prochází důležitá železniční trať
  • Těšínsko je vojensky obsazeno a v lednu 1919 se o něj bude válčit s Polskem
  • o připojení mělo nakonec rozhodnout referendum, ale to se nakonec neuskuteční
  • nakonec je země rozdělena na Polskou a Československou část
 • Hospodářství

  • naše země byla sice z celé monarchie nejvyspělejší, ale přesto je narušena válečnou výrobou
  • je třeba mnoho továren přestavět a dostat do původního stavu
  • rozpadem monarchie také zmizela důležitá odbytiště zboží a je nutné hledat nové trhy
  • průmysl je nerovnoměrně rozmístěn, například v Podkarpatské rusy není skoro žádný
  • problémy se snaží řešit průmyslník Alois Rašín
  • po válce jsou rozvíjena nová odvětví jako energetika a chemie
  • Nostrifikace – nucení firem k přesídlení domů
  • jeho měnová reforma a Deflace (snižování cen) ovšem dopadne špatně a poškodí ekonomiku
  • v roce 1923 je na něj spáchán atentát
  • dále je konfiskována půda šlechtě a přerozdělována statkářům
 • Mezinárodní postavení

  • ČSR se velmi sblíží s Francií a méně pak i s dalšími západními zeměmi
  • dokonce i kultura je ovlivněna tou francouzskou
  • významná je i Malá dohoda , tedy spojenectví s SHS (1920) a Rumunsko (1921)
  • jedná se především o spojení států obávajících se revizi Trianonu
  • podaří se jim zabránit nástupu Karla I. na uherský trůn
  • po vzrůstající hrozbě Německa se ČSR začne přibližovat Sovětskému svazu
  • roku 1935 je uzavřena trojdohoda mezi Francií, ČSR a SSSR

Mezi válkami

 • Velká hospodářská krize

 • Edvard Beneš
  Edvard Beneš
  • ČSR je krizí zasaženo až v roce 1930
  • krize dopadne silně a většina průmyslu i exportu je utlumena
  • nejvíce je krize poznat v Sudech, kde je hlavně textilní a sklářská výroba
  • z krize nás dostala restrukturalizace a hledání nových odbytišť
  • pomůže také výstavba opevnění v roce 1936
  • začíná vlna exekucí, protože lidé nemohou splácet půjčky a hypotéky
  • zemědělství má problémy, protože cena obilí postupně klesá načež vzniká státní Československá obilní společnost
  • rapidně vzrůstá nezaměstnanost roku 1933 bylo až 920 tis. Nezaměstnaných
  • některý nezískali podporu a stát rozdává žebračky
  • podporu v nezaměstnanosti předávali státem dotované odborové organizace (Gentský systém)
  • krize zapříčiní i Mosteckou stávku 25000 horníků
 • Krize demokracie

 • Československý generál Jan Syrový
  Československý generál Jan Syrový
  • v roce 1929 dojde k Bolševizaci Komunistické strany a do jejího čela se dostávají příznivci Stalina a Sovětských komunistů
  • chystají se udělat násilný převrat, což se jim ale nepodaří
  • vzrůstá také moc německé nacistické strany, která se rovněž pokusí o převrat, ale který bude zničen už v zárodku
  • od té doby je Německá nacionální strana zrušená a nezákonná
  • jediný kdo se proti nim z Německých stran staví je levicový politik Wenzel Jaksch
  • formuje se nová SdP s Henleinem, který prohlubuje vztahy s Německem a v roce 1937 tajným dopisem plánuje s Hitlerem rozbití ČSR
  • podle plánu má SdP vznášet nesplnitelné požadavky a tak stupňovat napětí
  • 24.4.1938 na sjezdu v Karlsbadu se SdP veřejně přihlašuje k Německu a vznáší 8 Karlovarských požadavků , jež by znamenali ztrátu vlády nad Sudety
  • vznikají lidová hnutí na obranu republiky
  • manifest Věrni zůstaneme! Podepsalo milion lidí
  • 21.5.1938 je vyhlášena částečná mobilizace, protože panují obavy z německého útoku
  • Beneš se snaží o kompromis, ale Němci jsou jeho upravené karlovarské požadavky odmítnuty
  • po vzrůstajícím tlaku ale Beneš požadavky přijímá, to ale SdP opět odmítá a 12.9.1938 se pokusí o puč
  • o čtyři dny je strana zakázána
  • v zemi operují partyzánské oddíly Freikorps
  • objevují se i Němečtí Kolaboranti spolupracující s Hitlerem
  • do Prahy přijíždí britský lord Walter Runciman, aby urovnal všechny spory, což se mu ale nepodaří
  • 21.9 Francie a Británie požaduje odstoupení území s více než 50% zastoupení Němců
  • vláda pod nátlakem přijímá, ale na protesty lidí dává demisi
  • premiérem se stává generál Jan Syrový
  • mocnosti nakonec přijímají zprostředkování dohody Itálií
  • 30.9.1938 je Nevillem Chamberlainem , Edouardem Daladierem , Adolfem Hitlerem a Benitem Mussolinim podepsána Mnichovská dohoda znamenající odevzdání pohraničních území
  Mnichovská dohoda ořezala československé hranice
  Mnichovská dohoda ořezala československé hranice
 • Druhá republika

 • Státní prezident Emil Hácha
  Státní prezident Emil Hácha
  • po Mnichovské dohodě vzniká značně osekaná republika
  • vše co je v Sudetech zde musí zůstat a k Německu má být připojeno 11. října
  • některá území mají být odstoupena na základě referenda
  • Německo ihned začne s obsazováním území a do vnitrozemí prchá půl milinů Čechů
  • 1.10 získá Polsko Těšínsko a 2.11 získá Maďarsko jih Slovenska (Vídeňská arbitráž )
  • republika není schopná dlouhého trvání což se později ukáže
  • 14.3.1939 je vyhlášen Slovenský štat, který je pouhou loutkou fašistické moci
  • v týž den musí Emil Hácha souhlasit v Berlíně s okupací a příštího dne je vyhlášen protektorát Čechy a Morava
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna