Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Římská kultura

Tiskárna Tisk

Kultura v Římské republice

stoka Cloaca maxima
stoka Cloaca maxima
 • většinu vymožeností jako filozofii, stavební styl, písmo, buď přizpůsobili nebo převzali od Řeků a Etrusků
 • zprvu píší své knihy řecky , protože to byl mezinárodní jazyk, ale později tento post zaujímá latina
 • psali významná historická díla, např. Zápisky o válce galské od Julia Caesara
 • mezi Římany bylo mnoho význmaných řečníků, např. Marcus Tullius Cicero
 • stavěli velké Akvadukty , které města zásobovali pitnou vodou
 • rozněž dbali na hygienu a proto ve svých městech měli velké lázně
 • vybudovali mohutný kanalizační systém – Cloaca maxima
 • centrem Říma se stalo Forum Romanum , náměstí plné tržišť, chrámů, vítězných oblouků, ale také místo řečníků
 • měli rozvinutou silniční síť, takže se mohli rychle pochybovat po celé říši
 • vyznávali bohy, které povětšinou převzali od Řeků, ale oblíbili si i některé egyptské bohy - Isis
 • Jupiter , Juno , Mars , Minerva
Římský akvadukt
Římský akvadukt
Forum Romanum
Forum Romanum

Kultura Římského impéria

Vítězný oblouk císaře Trajána
Vítězný oblouk císaře Trajána
 • ačkoliv by se mohlo zdát, že impérium bylo období úpadku ve stavitelství tomu rozhodně tak nebylo
 • bylo postaveno ohromné Koloseum , kde byli Římští občasné baveni gladiátorskými zápasy
 • pro bohy byl vybudován Pantheon , který byl poté po křesťansku přestavěn
 • časté byly také stavěny triumfální oblouky z nichž nejznámější je Constantinův
 • za císařů píši svá díla i největší literáti - Ovidius a Vergilius

Pantheon
Pantheon
Koloseum
Koloseum

Římské vojsko

 • nejdříve byli vojáky Říma pouze občané, poté všichni Latinové a nakonec do ní vstupoval prakticky kdokoliv
 • jednalo se o profesiálně vedenou jednotku, které v tehdejší době nemohl prakticky nikdo konkurovat
 • dokázali se velmi rychle pohybovat a vždy stavěli jako své ležení opevněné tábory
 • počet vojáků v legii se měnil po celé Římské období, ale v průměrů jedna legie čítala 5000 mužů
Římský legionář
Římský legionář

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna