Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Římské království

Tiskárna Tisk

Založení Říma

 • podle legendy město Řím bylo založeno roku 753 př. n. l. a to bratry Romulem a Remem , kteří byli potomky uprchlíků z Tróje
 • vědecky doložené počátky města se ale datují už do 10. stol. př. n. l.
 • na vrcholcích Kapitol a Palatin okolo řeky Tiber stály dvě osady, které se rozrostly na okolní vrcholky a svým spojením vytvořily společné město
 Bratři Romulus a Remus kojeni vlčicí
Bratři Romulus a Remus kojeni vlčicí

Etruskové

 • v dobách vzniku Říma měla velkou moc v Itálii tajemná Etruská civilizace
 • osídlili hlavně území Etrurie , dnešní Toskánsko
 • jednalo se o první vyspělý národ na území Apeninského poloostrova
 • jsou velmi tajemní - neznáme jejich původ ani jazyk
 • jejich nejednotný stát Etrurie , byl vlastně konfederací měst
 • měli vyspělé zemědělství – vysušování bažin a také to byli zruční řemeslníci
 • své mrtvé pohřbívali do hrobek, které tvořily celá města – Nekropole

Doba Královská 753 – 510 př. n. l.

Poslední etruský král Tarquinius Superbus
Poslední etruský král Tarquinius Superbus
 • městu vládnou Etruští králové z rodu Tarquinovců
 • za vlády Etrusků se Řím proměnil ve velké, kulturně i hospodářsky vyspělé město
 • Římané od Etrusků převzali čísla, písmo a různé rituály
 • Servius Tullius , předposlední Etruský král zavedl mnohé důležité reformy např. rozdělení obyvatelstva podle majetku
 • posledním Etruským králem byl Tarquinius Superbus , jehož vyhnali v roce 510 př. n. l. římští občané
 • z Říma se tak stává republika
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna