Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Anglie ve víru revolucí

Tiskárna Tisk
Karel I. Stuart
Karel I. Stuart
 • Karel I. nastoupil na anglický trůn v roce 1625 a začal utužovat Absolutismus
 • přestal svolávat parlament, což kritizovali hlavně Puritáni , kteří kvůli svým názorům museli prchat do Ameriky
 • v roce 1639 vyústí nepokoje v ozbrojené povstání
 • Karel I. tedy o rok později svolává parlament, aby mohl uskutečnit mimořádný výběr daní na žoldnéřské vojsko
 • ten mu chce výběr povolit pokud potrestá některé absolutisticky smýšlející rádce, což ale Karel I. odmítl, takže parlament zase rozpustil = Krátký parlament

Anglická revoluce

Revolucionář Oliver Cromwell
Revolucionář Oliver Cromwell
 • Skotské oddíly vpadli do Anglie a tak musí anglický král celou situaci nějak řešit
 • v roce 1640 tedy znovu zasedne parlament a protože vydrží až do roku 1653 vžije se pro něj název Dlouhý parlament
 • na nátlak parlamentu propouští některé nepohodlné rádce
 • v roce 1642 ze strachu opouští Londýn a začíná s parlamentem bojovat
 • nejdříve se daří králi, ale po pár letech se do čela parlamentního vojska prorazí Oliver Cromwell a porazí Karla roku 1645 v Bitvě u Naseby
 • dokáže do hlavní díky reorganizaci armády, kdy důstojníky dělá ze schopných lidí a ne z lidí se šlechtickým titulem
 • král po této porážce prchl, ale později byl zajat parlamentem
 • podaří se mu však znovu uprchnout, zahájit boj, ale vše je marné, Karel I. je opět zajat a roku 1649 popraven
 • z Anglie se tak stává republika - Commonwealth of England
 • Anglická republika

 • Oliver Cromwell rozpouští parlament
  Oliver Cromwell rozpouští parlament
  • do čela státu se dostává Oliver Cromwell a vládne společně s parlamentem
  • hlavní slovo má část puritánů nazývaná jako Indipendenti
  • objevuje se radikální skupina Levellerů, kteří chtějí zrušit veškerý feudální systém a nastolit demokracii
  • republika vede vcelku agresivní politiku – podmaní si Irsko a pevněji připojí Skotsko ke státu
  • snaží se také ovládnout mezinárodní obchod a tak v roce 1651 vydávají Navigační Akta , kde je omezen obchod mezi Anglií a cizinci
  • tomu se ale nechce podřídit Nizozemí a proto se ocitne s Anglií ve vojenském konfliktu, ve kterém se jí nakonec podaří zvítězit
  • roku 1653 Cromwell rozhání parlament a stává se doživotním lordem protektorem
  • o pět let později Cromwell umírá a na jeho místo nastupuje Richard , který se ale neukáže jako dobrý vládce a o rok později je sesazen
  • v roce 1660 skotská vojska plení Londýn, republika se rozpadá a je umožněn návrat k monarchii
  • na trůn jsou dosazeni skotští Stuartovci s Karlem II. , ale panovnická moc je nadále okleštěna

Slavná revoluce

 • postupně se v Anglii začala vyostřovat náboženská nesnášenlivost
 • v roce 1673 byl vydán zákon, který velmi omezoval práva katolíků, kteří proto začali odcházet do zahraničí
 • další král, Jakub II. přestoupil na katolickou víru, takže v další vlně emigrace odešli protestanté
 • roku 1679 vzniká zákon Habeas Corpus Act , který zaručoval některý osobní svobody a hlavně právo na spravedlivý soud
 • nakonec byl ale přeci jen v roce 1688 Jakub II. sesazen a na jeho místo nastoupil nizozemský vládce Vilém III. Oranžský
 • celý převrat proběhl nekrvavě
 • Vilém musel slíbit, že bez souhlasu parlamentu nebude vybírat daně a schvalovat zákony
 • vzniká tak konstituční monarchie
 • roku 1707 je vyhlášeno Spojené království Velké Británie
 • když roku 1714 nastupuje na trůn Jiří I. Hannoverský, vzniká parlamentní opozice, jejíž povinností je kritika vládní politiky
 • politická strana Whigové Jiřího podporovala, zatímco Toryové by na trůně raději viděli Stuartovce
Nový král Anglie Vilém III. Oranžský
Nový král Anglie Vilém III. Oranžský

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna