Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Carské Rusko

Tiskárna Tisk
 • v tomto období je Rusko velmi zaostalý stát
 • prakticky v něm neexistují manufaktury a je velmi poničena neustálými rozbroji
 • pokus o změnu provedl Petr Veliký

Petr I. Veliký (1689 - 1725)

Petr I. Veliký (1689 - 1725)
Petr I. Veliký (1689 - 1725)
 • tento car zavedl v Rusku tvrdý absolutistický režim
 • mnoha reformami se pokusil zemi přiblížit západu
 • zavedl například juliánský kalendář , azbuku , ale nařídil i mužům nosit západní šat a holit se
 • mění státy správu a dělí zemi na Gubernie
 • opíral se o silnou armádu a také vedl expanzivní politiku
 • Severní válka

  • věděl, že pro rozvoj Ruska je velmi důležitý přístup k moři, který se pokusil získat na úkor Švédska
  • válka byla zahájena v roce 1700 a brzy byli rusové drtivě poraženi v Bitvě u Narvy
  • Car ale přeorganizovává armádu, využívá švédských sporů s Poláky a dobývá některé významné strategické body
  • roku 1703 zakládá Petrohrad
  • roku 1709 se mu podaří porazit vojsko Karla XII. v Bitvě U Poltavy
  • válka pokračuje až do roku 1721 a končí Nystadským mírem
  • ten uznává ruské zisky v Pobaltí a car tak vybojoval přístup k Baltskému moři
  • později se car pokusil získat přístup i k Černému moři, ale byl poražen Turky

Kateřina Veliká (1762 - 1796)

Kateřina Veliká (1762 - 1796)
Kateřina Veliká (1762 - 1796)
 • zmocňuje se vlády násilím = Dámská revoluce
 • provádí reformy, které upevňují její moc
 • znevolňování obyvatelstva vede k selským bouřím
 • podaří se jí získat přístup k Černému moři vítězstvím nad Turky
 • když přijel na návštěvu rakouský císař Josef II. , chtělo Rusko ukázat jakou je velmoci a jaká zde panuje vyspělost
 • postavili proto Potěmkinovi vesnice – které měly vypadat hezky, měli být viděni jenom šťastní vesničané a na každém stole měla čekat pochoutka v podobě pečené husy
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna