Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Diktátorské režimy

Tiskárna Tisk

Fašismus

 • fašismus je politické hnutí, antidemokratického a antiliberálního zaměření
 • vznikl v Itálii a název je odvozen od Italského znaku pro soud, kde je sekyra zvaná Fasces
 • nadřazuje zájmy celku nad zájmy jednotlivce
 • jde o diktaturu, kde je každý odpor potlačen jakoukoliv cestou
 • cizí národy považuje za vykořisťovatele (Xenofobie ) a velmi si povyšuje nacionalismus
 • Italský fašismus

  Italský diktátor Benito Mussolini
  Italský diktátor Benito Mussolini
  • po světové válce se zde pokusí komunisté nastolit vládu proletariátu , ale bezúspěšně
  • první fašistická organizace Fasci italiani di combattimento je založena v roce 1921 Benitem Mussolinim
  • Mussoliny postupně na svou stranu získává nejnižší vrstvy
  • o dva roky později mění svou organizaci na politickou stranu Partito nazionale fascista
  • 24.10.1921 se fašisté Černé košile sejdou v Neapoli a chtějí, aby jim do rukou byla dána vláda, vytáhnou na Řím (Pochod na Řím) a o 6 dní později už Musoliny svírá moc
  • Diktatura
   • zprvu vládne MusolinI spíše demokraticky, ale to změní, když nechá v roce 1925 zavraždit svého odpůrce Giacoma Matteottiho
   • zvedne se proti němu vlna kritika, ale on na to odpoví tak, že vyhlásí fašistickou diktaturu
   • fašistická strana je jediná povolená a začíná tvrdá perzekuce odpůrců režimu
   • mají své úspěchy na mezinárodním poli – získávají Fiumu, vyhlašují protektorát na Albánií a navazují diplomatické styky s Rakouskem, Maďarskem a Ruskem
   • dokonce se dohodne i s církví o vzájemné pomoci
   • roku 1929 se potvrdí Lateránské dohody , takže vzniká stát Vatikán, katolictví se stává preferovaným náboženstvím a definitivně je uznán Italský stát
   • postupně se začíná přátelit s Hilerem a uzavřou spolu Ocelový pakt
   • Mussoliny si nechává říkat Duce , tedy vůdce

  Německý fašismus

  Adolf Hitler
  Adolf Hitler
  • fašismus v Německu je především spojen s Adolfem Hitlerem
  • Adolf Hitler
   • má pouze základní vzdělání, ale cestuje do Vídně, aby se zde ucházel o místo na univerzitě, kde o však odmítnou
   • když neuspěje, tak se vrací zpět do Německa, aby se jako dobrovolník zúčastnil první světové války
   • pracuje jako pošťák a za statečnost získá dva železné kříže
   • 12.9.1919 vstupuje do německé strany Deutsche Arbeitpartei
   • brzy se dostává do vedení a strana se přejmenovává na Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
   • do programu strany patří revize Versailles, nový životní prostor, odsun židů a prosperita střední třídy
   • stranu nakonec ovládne spolu se svými třemi společníky Hermannem Göringem , Rudolfem Hessem a Alfredem Rosenbergem
   • zakládá paramilitární organizaci Sturmabteilung (SA) v čele s Ernstem Röhmem
   Mnichovský pivní puč
   • proběhne v noci z 8. na 9. listopadu 1923 a začne v pivovaru v Mnichově
   • při střetech s policích zahynou někteří fašisté a Hitler je na 8 měsíců zavřen do vězení
   • zde napíše svou slavnou knihu Mein Kampf , která ukazuje Hitlerovi plány do budoucnosti
   • mluví zde o Německém životním prostoru na východě, Lebensraum
   Slavný kniha Mein Kampf
   Slavný kniha Mein Kampf
   Cesta na vrchol
   Hermann Göring
   Hermann Göring
   • ve dvacátých letech nemá mnoho přívrženců, ale to se změní s příchodem hospodářská krize
   • lidé slyší na Hitlerův populismus a proto se po volbách roku 1930 stávají druhou nejsilnější stranou
   • postupně se začínají spojovat s ostatními neradikálními pravicovými stranami
   • roku 1932 porazí Hitlera v prezidentských volbách Hindenburg
   • v dalších parlamentních volbách vítězí NSDAP a Hitler se stává říšským kancléřem
   • všechny ostatní strany jsou zrušeny a zvláště tvrdě je zakročeno proti komunistům na které se pokusí Hitler hodit požár Říšského sněmu (Reichstag) (konkrétně na Jiřího Dimitrova )
   • den 30.6.1934 je znám jako Noc dlouhých nožů , kdy Hitlerova jednotka SS provede čistku ve straně a odstraní například Röhma nebo Schleichera
   • když v srpnu 1934 umírá Hindenburg Hitler začíná vládnou jako Führer
   Hitler u moci
   • k udrží moci využívá hned několika složek
   • Gestapo , Geheime Staatspolizei jako tajnou policii v jejíž čele stojí Hermann Göring
   • SD , Sicherheitsdienst, jako policii NSDAP s Reinhardem Heydrichem
   • SS , Schutzstaffel – jako elitní bojová složka Německa (zakladatel Heinrich Himmler )
   • tyto organizace se poté sloučí do RSHA , tedy hlavního úřadu říšské bezpečnosti
   • ještě využívá vojenskou rozvědku Abwehr
   • svou pozici ale také udržuje propagandou a buduje okolo sebe svůj vlastní kult
   • v Berlíně se dokonce konala i olympiáda v roce 1936
   • snaží se získat na svou stranu i mládež pomocí organizace Hitlerjugend
   • o propagandu se stará Joseph Goebbels , který je zároveň pravou rukou Hitlerovou
   • pro Německo pracuje i herečka Leni Riefenstahlová
   • mluví o nadřazenosti árijské rasy a pohrdá méněcennými lidmi
   • Budova Říšského sněmu
    Budova Říšského sněmu
   Represe židů
   • ihned po svém nástupu diskriminuje Židy a Romy
   • roku 1935 vydává Norimberské zákony na ochranu krve a cti
   • židé ztrácejí volební právo, jsou jim zakázány sňatky s Němci také nesmějí vykonávat některá povolání
   • 9.11.1938 dojde ke Křišťálové noci tedy celoněmecký pogrom proti Židům
   • je zničeno 7500 domů, 281 synagog a až 30 tisíc židů se dostává do vězení
   • začíná Arizace, tedy vyvlastnění židovský domů a nahrazení vlastníku arijci
   • vymyslí dokonce i „konečné řešení židovské otázky“ (Endlösung ), tedy jejich kompletní vyhlazení
   Následky Křyšťálové noci
   Následky Křyšťálové noci
   Revize Versailles
   • postupně se mu daří znovu získat některá německá práva
   • přestává platit reparace, jeho Wermacht získá ilegální zbraně a taky udělá z Porýní znovu militární zónu
   • mocnosti se zmohou jen na několik chabých protestů
   • uzavírá protikomunistickou smlouvu s Japonskem Pakt proti komiterně

  Fašismus v Evropě

  Španělský diktátor Francisco Franco
  Španělský diktátor Francisco Franco
  • fašistické myšlenky se šíří do celé Evropy a v mnoha zemích se také uchytí
  • projevili se ještě například ve Španělsku a na Balkáně
  • ve Španělsku se moci ujímá Francisco Franco , který si jako Hitler nechával říkat Caudillo
  • stane se tak po BITVĚ O MADRID v roce 1936
  • v občanské válce pomáhá Německo Španělsku dobrovolnickou organizací Legií Condor
  • diktátorské režimy se prosazují i v mnoha dalších státech Evropy: Portugalsko, Řecko, Albánie, Rumunsko nebo Turecko

Komunismus

Lenin
Lenin
 • jde o totalitní režim kde by měla panovat vláda proletariátu
 • snaží se o absolutní rovnost a také že vše by měli lidé mít společné
 • prosazuje se zejména v chudších státech jako v Rusku nebo Číně
 • Revoluce

  • propuká v listopadu 1917 a probíhá až do roku 1920
  • na straně bílých, tedy nekomunistů, stojí Dohoda
  • rudým se ale nakonec podaří vyhrát a to hlavně díky podpoře venkova
  • podporu získává díky Dekretu o míru (uzavření míru s Německem) a Dekretu o půdě (o přerozdělení šlechtické půdy mezi rolníky)
  • Bělogvardějci – bílý, bojovali za obnovu císařství (např. generál Anton Ivanovič Děnikin nebo Alexandr Vasiljevič Kolčak )
  • je založena třetí internacionála, tedy jinak Kominterna
  • Rapallskou smlouvou navážou kontakty s Německem

  Bolševismus

  Josif Vissarionovič Džugašvili alias Stalin
  Josif Vissarionovič Džugašvili alias Stalin
  • po občanské válce, kterou rudí nakonec vyhráli v celé zemi řádí hladomor
  • rudí totiž rozhodli vše co zemědělci vyprodukují znárodnit, což je k práci příliš nemotivovalo
  • musí tedy zavést novou ekonomickou politiku (NEP )
  • Lenin zakazuje všechny odchylky a proudy ve straně
  • vzniká Čeka (Mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí, spekulací a sabotáží), která se později změní v GPU (zakladatelem Felix Edmundovič Dzeržinskij )
  • musí bojovat o uznání ostatních států a navazovat diplomatické kontakty, což se mu nejdříve podaří s Německem
  • Lenin onemocní a postupně se k moci dostává Stalin (vlastním jménem Josif Vissarionovič Džugašvili), který stranu úplně ovládne
  • Lenin ve své závěti (Dopis sjezdu) před Stalinem varuje
  • nejužší vedení komunistické strany se nazývá Politbyro
  • Stalin nejdříve musí svést mocenský boj s Lvem Trockijem , což se mu podaří pomocí znevažování jeho názorů a některých jeho rozporů s Leninem
  • výraz Trockista je nyní nadávka
  • dále se pak zbavuje Zinověva a Kaměněva , které obviní z levicové úchylky, ti se přiznávají a omlouvají, takže je Stalin nechá být
  • Trockij je vyhnán a později zavražděn v Mexiku
  • další jeho obětí je Bucharin , kterého obviní z pravicové úchylky
  • Kolektivizace
   • v roce 1928 je ustanoven pětiletý plán během něhož má probíhat kolektivizace
   • kolektivizuje se do tkv. Kolchozů
   • byla zničena třída bohatých rolníků, Kukalů
   • protože rolníci utíkají do měst začíná znevolňování obyvatelstva
   • na Ukrajině je uměle vyvolán hladomor a umírá zde 5 milinů lidí
   Plakát lákající dělníky do Kolchozu
   Plakát lákající dělníky do Kolchozu
   Velký teror
   Symbol NKVD
   Symbol NKVD
   • Stalin začíná být paranoidní a fyzicky likviduje své odpůrce
   • v roce 1934 je spáchán atentát na Sergeje Mironoviče , v čemž má Stalin své prsty, ale narafičí to tak, aby to vypadalo, že za to mohou jeho odpůrci
   • začíná vlna procesů při níž jsou popravováni a zavíráni lidé
   • některý jsou vyháněni na Sibiř do pracovních táborů Gulagů
   • někteří se dokonce pod nátlakem přiznávají k věcem, které neudělali
   • v letech 1934 – 1938 je pozatýkáno 17 milionů lidí a 10 milionů je poté popraveno
   • dělají se čistky v inteligenci a hlavně v armádě, kde je většina důstojníků pozabíjena
   • jednou z obětí byl i generál Michail Tuchačevskij
   • ruský orgán vnitřní bezpečnosti se za této doby nazýval Lidový komisariát vnitřních záležitostí (NKVD)
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna