Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Doba železná

Tiskárna Tisk
Keltský meč z doby železné
Keltský meč z doby železné
Pozůstatky valů keltského oppida Hradiště u Nasavrk
Pozůstatky valů keltského oppida Hradiště u Nasavrk
Mince z doby železné
Mince z doby železné
Okrouhlá kamenná věž Dun Carloway, Lewis, Skotsko
Okrouhlá kamenná věž Dun Carloway, Lewis, Skotsko
Runové písmo
Runové písmo
Římští legionáři
Římští legionáři

Doba Železná 750 př. n. l. – 0

 • Halštatské období (750 – 450 př. n. l.)

  • zpracování železa bylo vynalezeno v Malé Asii a poté se rozšířilo i do Evropy
  • s tím byl spojen především rozvoj hutnictví
  • období pojmenováno podle Halštatské kultury, jejichž důležité naleziště se nachází v rakouském městě Hallstatt
  • používání železných nástrojů prakticky ve všech řemeslech a v zemědělství
  • v Evropě je hlavní zdrojem obživy zemědělství, nová pole se získávají mýcením, žďářením a vysoušením bažin
  • prohlubují se majetkové rozdíly, na vrcholu jsou náčelníci a válečníci
  • vynález hrnčířského kruhu
  • u nás vzniká Bylanská kultura
  • do Evropy vpadá národ Skytů , přicházejí keltské kmeny
 • Laténské období (450 př. n. l. - 0)

  • pojmenována podle švýcarského naleziště v La Tène
  • doba Keltů , kteří stavěli po Evropě své hradiště – oppida (u nás např. Stradonice , Závist nad Zbraslaví )
  • doba druidů , keltských kněží
  • psali runami , hůlkovými písmeny, které se hodily na rytí do kamene nebo kovů
  • věří, že pokud padnou hrdinně v boji dostanou se do Valhaly, kde vysloužilí válečníci popíjejí a užívají si nezřízeného života s valkýrami
  • u nás se zatím usadil kmen Bójů, podle kterého dostala naše země údajně jméno - Bohemia
  • rovněž se u nás začínají razit zlaté mince
  • Keltové jsou postupně vytlačeni Germány
  Runové písmo
  Runové písmo

Doba Římská 0 – 400 n. l.

 • v Evropě se pravidelně střetávají Římané s Barbary
 • tyto dvě kultury se vzájemně ovlivňují - barbarizace x romanizace
 • na obranu proti barbarům Římané staví zeď Limes Romanus
 • na konci této éry dojde ke stěhování národů
 • roku 375 vytlačí Hunové ze své domoviny Ostrogóty a následuje dominový efekt
 • v 6. století vytlačují Germány z našeho území Slované , jejichž domov leží někde mezi Dněprem a Vislou
 • éra končí rozpadem římské říše a vznikem nových barbarských států
Římští legionáři
Římští legionáři

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna