Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Doba bronzová

Tiskárna Tisk
Operace lebky
Operace lebky
Naleziště rud na blízkém východě
Naleziště rud na blízkém východě
Ceremoniální meč z doby bronzové
Ceremoniální meč z doby bronzové
Únětická kultura – mohyla v Chotouni
Únětická kultura – mohyla v Chotouni

Doba Bronzová 3500 – 750 př. n. l.

 • spojena hlavně s s používáním bronzu, což je slitina mědi a cínu
 • probíhá specializace řemesel
 • na začátku tohoto období se začíná rozvíjet kultura starověkého Řecka
 • v Evropě se formují první národy - Keltové , Germáni , Slované atd.
 • hromadná naleziště bronzových předmětů se nazývají depoty
 • Doba bronzová v Čechách

  • 1 900 př. n. l. Únětická kultura - typická pro svou zvláštní keramiku
  • 1 500 př. n. l. Kultura mohylového lidu se specializuje především na chov zvířat kvůli ochlazení klimatu
  • 1 200 př. n. l. Kultura popelnicových polí – pohřbívali své mrtvé do uren
  • 1 000 př. n. l. Knovízská kultura
Únětická kultura – mohyla v Chotouni
Únětická kultura – mohyla v Chotouni

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna