Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Doba Kamenná

Tiskárna Tisk
Neandrtálci v podání Zdeňka Buriana
Neandrtálci v podání Zdeňka Buriana
Lov mamuta
Lov mamuta
Charles Darwin byl často terčem posměšků a podobných karikatur
Charles Darwin byl často terčem posměšků a podobných karikatur
Malba z pravěké jeskyně Altamira
Malba z pravěké jeskyně Altamira
Charles Darwin, stvořitel evoluční teorie (1809-1882)
Charles Darwin, stvořitel evoluční teorie (1809-1882)
Pěstní klín
Pěstní klín
Věstonická venuše z Dolních Věstonic
Věstonická venuše z Dolních Věstonic
Menhir
Menhir
Slavný britský Stonehenge
Slavný britský Stonehenge
Dolmen
Dolmen

Proces Hominizace

Evoluční proces lidí
Evoluční proces lidí
 • člověk se na Zemi vyvinul zhruba před třemi miliony let
 • náš nejstarší známí předek se nazývá australopithecus
 • před dvěma miliony let začal proces polidšťování, tedy hominizace
 • vyznačuje se napřimováním páteře, vývojem rukou, uzpůsobením chodidel pro chůzi po dvou, změnou stavby chrupu a zvětšováním mozkovny
 • věda o původu a vývoji člověka je Antropogeneze
 • skutečnost, že člověk pochází z opice prvně prohlásil Charles Darwin ve své evoluční teorií z roku 1859
Charles Darwin, stvořitel evoluční teorie (1809-1882)
Charles Darwin, stvořitel evoluční teorie (1809-1882)

Paleolit (Starší doba kamenná) 3 500 000 – 8000 př. n. l.

 • Nejstarší paleolit 3 500 000 – 1 000 000 př. n. l.

  • v Africe žije v tomto období člověk Zručný – Homo habilis
  • dokáže již vyrábět primitivní nástroje, hlavně z kamene
  • výrazné znaky jsou: nízké čelo, nadočnicové oblouky a neexistence brady
  • významné nálezy byli objeveny v Olduvajské rokli
 • Starší paleolit 1 000 000 – 300 000 př. n. l.

 • Pěstní klín
  Pěstní klín
  • člověk Vzpřímený - Homo erectus se postupně rozšiřuje dále do Asie a Evropy
  • zvětšuje se mu mozkovna a zlepšují komunikační schopnosti
  • používá nové nástroje jako pěstní klín nebo hrubé oštěpy
  • žije v tlupách, dorozumívá se pomocí skřeků, dokáže používat oheň a staví jednoduché příbytky
 • Střední paleolit 300 000 – 40 000 př. n. l.

  • člověku Rozumnému – Homo sapiens se zmenšují nadočnicové oblouky a dále pokračuje růst mozkovny
  • vzniká slepá větev lidí – Neandrtálců , která je mnohem silnější a odolnější než Homo Sapiens
  • tato větev se ovšem nedokázala vypořádat se změnami klimatu, a tak postupně vymírá
  • je zaznamenán velký rozvoj abstraktního myšlení – v tlupách se objevují šamani a začíná se s pohřbíváním
  • lidé začínají být více organizovanější a sdružují se v rodech
  • člověk používá zdokonalené nástroje jako kyje, palice, sekery, luky nebo oštěpy
  • naučil se jak rozdělat oheň
  • dokázal se již vypořádat s velkými zvířaty jako například mamuty
 • Mladý paleolit 40 000 – 10 000 př. n. l.

 • Věstonická venuše z Dolních Věstonic
  Věstonická venuše z Dolních Věstonic
  • člověk Současný se rozšiřuje po všech kontinentech, hlavně díky pevninským mostům, které tehdy existovali, protože hladina oceánů byla kvůli době ledové nižší
  • další rozvoj nástrojů, které už nejsou jen kamenné, ale často i kostěné a dřevěné
  • velký rozvoj společnosti, směnný obchod, vznik náboženství, panuje matriarchát o čemž svědčí sošky žen, známá je například Venuše z Dolních Věstonic
  • vznikají i první jeskynní kresby, známá je například Altamira a Lascaux
  • již ovládají plně artikulovanou řeč

Mezolit (Střední doba kamenná) 10 000 – 7000 př. n. l.

 • spojen s koncem doby ledové
 • postupně mizí kořistnický způsob života
 • v některých oblastech se ale drží ještě dlouho
 • začíná Domestikace zvířat, zvláště pak psa

Neolit (Mladší doba kamenná) 7 000 – 5 200 př. n. l.

 • díky změně klimatu se mohou lidé konečně věnovat zemědělství a produktivnímu hospodaření, což nazýváme neolitická revoluce
 • šíří se z jádrových oblastí, hlavně z Blízkého východu
 • pokračuje domestikace další zvířat např. ovcí a koz
 • vznik ručních kamenných mlýnku na mletí obilí, vertikální stavů pro tkaniny, prvních hrnčířských výtvorů
 • začíná usedlický způsob života a také výroba keramiky
 • České země za Neolitu

  • díky zpoždění u nás období Eneolitu začíná až okolo roku 5 500 př. n. l.
  • lidé získávají půdu žďářením.
  • vystřídají se zde dvě kultury – s lineární keramikou a s vypíchanou keramikou pojmenované podle toho, jak zdobily své výrobky

Eneolit (Pozdní doba měděná – chalkolit) 5 200 – 3 500 př. n. l.

Menhir
Menhir
 • rozvoj především na blízkém východě a okolí, kde se začínají objevovat i první zárodky států
 • začátek používání kovů, hlavně mědi, zlata a stříbra
 • nové vynálezy jako kolo nebo oradlo
 • domestikace koní
 • formuje se nová společnost, ve které hraje hlavní roli muž - patriarchát
 • často vznikají mezi lidmi konflikty, což zapříčiní jejich spojování a stavbu opevněných sídel, aby svým nepřátelům odolali
 • období megalitických staveb.
 • Významné lokality: Carnac , Stonhenge
 • menhir – kamenný blok svisle zasazený do země
 • stavba dolmenů – chodbitových hrobů
 • České země za Eneolitu

  • postupně se zde střídají kultura s nálevkovitými poháry, se šňůrovou keramikou a se zvoncovými poháry
Slavný britský Stonehenge
Slavný britský Stonehenge
Dolmen
Dolmen

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna