Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Druhá světová válka

Tiskárna Tisk

Počátek války

 • vliv Německa stále roste a po anexi ČSR se stává hegemonem ve střední Evropě
 • snaží se navázat přátelské kontakty s VB a SSSR, ale mají vyvolat jen pocit klidu
 • opravdové spojence vidí v Itálii a dohodu stvrdí 22.5.1939 ocelovým paktem
 • Rakousko je připojeno plánem Fall Otto
 • Ovládnutí Polska

  • Německo připravuje připojit Polsko ke svému území a tím i zahájit válku, jak je naplánovánu v plánu Fall Weiss
  • v srpnu uzavře Polsko s VB smlouvu o vzájemné pomoci
  • Němci nejdříve vyvolají záminku pro útok takzvanou operací vlajka v Gliwici , aby byla jejich agrese ospravedlnitelná
  • 28.srpna se Německo domluví na míru se SSSR (smlouvu podepíše Vjačeslav Michajlovič Molotov a Joachim von Ribbentrop ) a na společném rozdělení Polska - Pakt Molotov-Ribbentrop
  • 1.září začíná ostřelování poloostrovu Westerplatte bitevní lodí a tedy i samotná válka
  • o dva dny později vyhlašuje Německu válku Francie a VB
  • Němci zaútočí bleskovou válkou – Blitzkrieg proti absolutně nemoderní Polské armádě
  • proti tankům bojují jednotky na koních
  • za Poláky bojuje i československá jednotka – Český a slovenský legion, která je později zajata Sovětským svazem
  • 10.9 se rozpadají všechny polské pokusy o obranu
  • 28.9. si Německo a SSSR Polsko rozdělí a tento akt se nazývá jako čtvrté dělení Polska
  • 5.10 Poláci kapitulují a jejich vláda prchá do exilu v čele s Wladyslawem Sikorskim
  • SSSR zatím zmanipuluje hlasování o tom, kam Poláci chtějí patřit a také provede důstojnický masakr v Katyni roku 1940
  Polská jízda
  Polská jízda
 • Tažení na sever

  • SSSR a Německo se chystají rozdělit i severské země
  • na přelomu let 1939 a 1940 začíná Zimní válka a Sověti obsazují za cenu obrovských ztrát část Finska
  • musí se dostat přes Finské pevnosti – Mannerheimovou linií
  • spojenci stále nijak nezareagovali a vyčkávají ve svých zemí, což se nazývá Sitzkrieg
  • začíná také Bitva o Atlantik a operace Německý ponorek v oceáně, které vrcholí roku 1943 bitvou se zásobovacími konvoji spojenců
  • Německo se rozhodlo, že by rádo využilo Norské přístavy a jejich železnou rudu pro své vlastní účely a proto bude nejlepší Norsko obsadit
  • jejich operace vylodění v Norsku nazvali Weserübung
  • operace je zahájena roku 1940 a podaří se obsadit celé Norsko, kromě důležitého přístavy Narvik , který drží spojenci
  • zbytek Norska kapituluje a Hitler zde dosadí svou loutku Vidkuna Quislinga
 • Zničení Francie

  • útok na Francii začíná 10. května, pokračuje až do 22. června a je znám jako Fall Gelb
  • Německo rychle zaútočí přes Benelux a obchází tak Maginotovu linii
  • Francie útok z oné strany neočekává a proto Německo rychle postupuje
  • velkého úspěchu dosáhnout spojenci, když se jim podaří zachránit statisíce spojeneckých vojáků z obklíčení pomocí operace Dynamo
  • pád Paříže (16.6.1940) ale již nic neodvrátí a 22. června je v Compiegne podepsán mír
  • Francie je rozdělena, severní část se stává součástí Německa a jižní Francie s hlavním městem Vichy má vlastní vládu pod Hitlerovou taktovkou
  • prezidentem nové Francie se stává Philippe Pétain
  Plánek útoku na Francii
  Plánek útoku na Francii
 • Bitva o Británii

  • Hitler doufal v uzavření separátního míru, což ale nový premiér Winston Churchill nepřipustil
  • plán na vylodění v Británii se nazývá operace Seelöwe
  • nejdříve je ale třeba ovládnou vzdušní prostor a tak nad Británií léta Německé Luftwaffe , samotný boj začne v srpnu
  • Britské Royal Air Force se i přes početní přesilu útočníků s Německými letadly úspěšně vypořádá
  • za Brity létají i mnozí piloti z okupovaných zemí, kteří zde bojují za svou vlast
  • Německo začíná s bombardováním civilních cílů a chce demoralizovat obyvatelstvo, což se jim nepodaří a v říjnu svůj boj vzdávají
  • Voják sleduje oblohu nad Londýnem během bitvy o Británii
   Voják sleduje oblohu nad Londýnem během bitvy o Británii
  • Češi v letectvu
   • Československé jednotky jsou v 310., 312., a 313. stíhací a 311. bombardovací peruti
   • nejlepším z nich byl Josef František , který působil v polské stíhací peruti
   • dalšími byli například František Fajtl , František Peřina
   • celkem bojovalo 1 tisíc Čechoslováků a polovina z nich nakonec zahynula
 • Soupeření na Balkánu

  • Itálie, ačkoliv je spojencem Německa se drží zpět a do války vstoupí až v červnu roku 1940
  • snaží se získat hegemonii ve Středozemním moři, ale jde od neúspěchu k neúspěchu
  • do akce nakonec vstupují Německo jednotky v roce 1941 v Erwinem Rommelem a Afrikakorps
  • mnoho zemí Balkánského poloostrova se k ose připojují dobrovolně, ale některé je třeba dobýt jako Jugoslávii a Řecko
  • Jugoslávie
  • Řecko
   • Řecko se tvrdě brání, ale v dubnu 1942 kapituje a zbylé spojenecké jednotky se evakuují na Kréta
   • na tu naplánován výsadkový útok, kterému se podaří ostrov dobýt - operace Merkur
 • Plán Barbarossa

  • tažení na Sovětský svaz je plánováno od roku 1940, ale zvláště kvůli válce na Balkáně je odloženo
  • útok je zahájen 22.6.1941 a je veden na třech frontách
  • severní armáda jde na Leningrad, střední na Moskvu a Minsk a jižní přes Ukrajinu na Kavkaz
  • útok je tak nečekaný, že ruské letectvo je likvidováno na letištích
  • mnoho Sovětů je zajato, a protože nesouhlasí se stalinistickým režimem začínají bojovat za Nacisty jako Ruská osvobozenecká armáda neboli Vlasovci
  • Německo rychle postupuje, ale na stranu Sovětů se staví Britové
  • hlavní směr je Leningrad, ale na radu generálů ho Hitler mění v říjnu na Moskvu
  • zaúřaduje generál zima a 5. prosince Sověti zahajují protiútok
  • od začátku operace Hitler pobývá ve svém sídle Vlčím doupěti , kde na něj roku 1944 byl spáchán pokus o atentát Clausem Schenkem von Stauffenbergem
  Němci získavají od Sovětů mnoho téměř nepožkozené techniky
  Němci získavají od Sovětů mnoho téměř nepožkozené techniky
 • Vstup Japonska

  • 7. prosince 1941 útočí Japonské letectvo na Pearl Harbor
  • jde o preventivní útok, protože Japonci považují USA za konkurenta v Tichomoří
  • je zde potopeno 19 lodí americké flotily
  • o den později vyhlašuje USA Japonsku válku a o chvíli později se stejně zachová i Německo k USA
  • tím začíná také opravdová světová válka
  • Japonsko začíná s expanzí v Tichomoří, podaří se jim zničit Britské loďstvo a v únoru 1942 obsadit Singapur
  • postupně obsazují jednotlivé ostrovy v Indonésii, vytlačí odsud spojence a dokonce začne ohrožovat Indii
  • pod svou kontrolou mělo i mnoho Čínských území, protože s Čínou vedla dlouhou válku
  • vojáci si zde počítali krutě a nejhorších zvěrstev se dopustili v Nankingu - Nankingský masakr , kde zavraždí až 300 tisíc civilistů
  • Boje v Tichomoří - Japonský letoun
   Boje v Tichomoří - Japonský letoun

Obrat ve válce

 • zatímco doteď byli úspěšné spíše státy osy, nyní se do čela dostávají Spojenci
 • děje se to i díky partyzánům a povstáním v Evropě proti nacistickému režimu
 • známe je například Varšavské povstání ze srpna 1944
 • Obrat na východní frontě

  • Ruský úspěch u Moskvy byl jen dílčí a tak Německé jednotky mohly postupovat, i když o něco pomaleji, dále
  • hlavní útok je nyní veden jižním směrem na Kavkaz přes město Stalingrad
  • právě u města Stalingrad se Německá armáda zastavila, protože narazila na tuhý odpor
  • bitva o Stalingrad tedy trvala od září 1942 až do ledna 1943
  • Německá armáda s Friedrichem Paulusem ve městě byla obležena a dlouho odolávala sovětské přesile s Georgijem Konstantinovičem Žukovem , jež se stal jedním z nejvýznamnějších generálů, takže nakonec museli kapitulovat
  • tomuto obležení německých jednotek u ve Stalingradu se přezdívá "mlýnek na maso"
  • i přes svou převahu jsou nacisté poraženi v tankové Bitvě u Kurska kvůli nedostatku paliva a z východu tak musí pomalu, ale jistě ustupovat
  • po dlouhé době se také podaří vytlačit Němce z okolí Leningradu , který zde obléhali 900 dní a zkoušeli je vyhladovět
  • SSSR se daří Němce zatlačovat a v lednu 1945 zahajují Viselsko-oderskou operaci , tedy obsazení zemí mezi Odrou a Vislou
  • Němci jsou obličováni ve městě Stalingrad
   Němci jsou obličováni ve městě Stalingrad
 • Obrat v severní Africe

  • změnu poměru sil na Afrických bojištích způsobí vstup Americké armády a s ní spojená operace Torch
  • do čela spojenecký armád se dostává generál Bernard Law Montgomery , který v říjnu 1942 obsazují důležité město Bitvou u El-Alamejn a německé Afrikakorps jsou vytlačeni z Afriky
  • poté je rozhodnuto o invazi do Itálie
  • nejdříve je v červenci 1943 obsazena Sicílie (operace Husky ) a zahájen útok na Itálii
  • tím padl i režim Benita Mussoliniho a Itálie se rozdělila na dva státy, každý na jiné straně
  • spojenci se zde pokoušeli prolomit Německou obranu, což se jim nakonec nepodařilo
 • Obrat v Tichomoří

  • USA musí nějak reagovat na Japonskou expanzi
  • rozhodující se stala námořní Bitva u Midway, kterou Američané vyhrávají nad Isorokem Jamamotem
  • boje pokračují na pevnině
  • postupně se jim podaří obsazovat jednotlivé ostrovy a Japonsko tak oslabit
  • Japonci ale každý ostrůvek brání zuby nehty
  • musejí se ale potýkat s Japonskými sebevražednými Kamikadze letci
  • Boje na Guadalcanalu
   Boje na Guadalcanalu
 • Otevření západní fronty

  • v listopadu 1943 se sejde Velká trojka Roosevelt , Churchill a Stalin setkali na Konferenci v Teheránu , aby projednali další postup
  • dojednají, že vylodění v Normandii , operace Overlord by měla být uskutečněna příští rok
  • Hitler tento krok předvídá, a proto bude ve Francii Atlantický val
  • při invazi velmi pomůže rozluštění Německého kódu Enigma , takže mohli číst jejich korespondenci
  • od působení amerického letectva roku 1942 jsou bombardována Německá města, ti na to odpovídají dalekonosnými raketami V1 a V2
  • samotný den D se uskuteční 6. června 1944
  • podaří se ale zmást zmást Německou rozvědku, která očekávala invazi jinde a proto je vylodění o něco jednodušší
  • spojenci se vylodí na plážích Omaha, Utah, Gold, Juno a Sword
  • spojenecké jednotky rychle pronikají do vnitrozemí a v srpnu 1944 doráží do Paříže
  • pro postup musí projít přes Siegfriedovu linii , která byla stavěna od první světové války
  • jejich Operace Market Garden , která měla obsadit důležité mosty je neúspěšná což zpomalí postup vojsk
  • poslední Německá ofenziva v Ardenách ztroskotá na nedostatku paliva
  • Sovětská a Americká vojska se setkávají 25. dubna 1945 na Labi
  • Vylodění spojenců ve Francii
   Vylodění spojenců ve Francii

Konec války

  Výbuch atomové bomby
  Výbuch atomové bomby
 • v únoru 1945 se uskuteční Jaltské konference , ve které velká trojka uskuteční dohody ohledně nového uspořádání Evropy
 • na počátku roku vpadají spojenci do Berlína
 • brání ho ho všichni obyvatelé, ale již je pozdě a Hitlerovské Německo čeká porážka
 • 30.4 páchá Hitler sebevraždu a na jeho místo nastupuje Karl Dönitz
 • 2.5 je Berlín definitivně dobyt
 • 7.5 je uzavřen se západem separátní mír, ale Stalin si vynutí ještě jeden podpis v Moskvě
 • tím také končí veškerý německý odpor a také válka v Evropě
 • kapitulace je také nabídnuta i Japonsku, které ji všem odmítá a tak prezident Truman jedná
 • 6. srpna je svržena atomová bomba (letounem Enola Gay ) na Hirošimu (Little Boy ) a o tři dny později na Nagasaki (Fat man )
 • projekt výzkumu atomové bomby se nazýval Projekt Manhattan
 • 15. srpna Japonsko oznamuje kapitulaci a smlouva je podepsána 2. září 1945 na Bitevní lodi Missouri čímž oficiálně končí druhá světová válka

Výsledek války

 • celá Evropa je zničena masivním bombardováním a bylo zabito celkem 60 milinů lidí
 • střední a východní Evropa se dostává do sféry vlivu sovětského svazu
 • váleční zločinci jsou pak souzeni v Norimberském procesu
 • Holokaust (Endlösung)

 • Oběti Holokaustu
  Oběti Holokaustu
  • po dobytí Polska jsou „podřadní židé“ převáženi do této země, ale co s nim stále zůstává otázkou
  • už v této době se přemýšlí o jejich likvidaci, ale protože střelba není levná, zkouší například otrávené plyny
  • v listopadu 1941 je Cyklon B zkoušen na ruských zajatcích
  • 20.1.1942 na konferenci v Wannsee nabízí Heydrich plán konečného řešení, který chce vyhladit 11 milionů židů za 3 roky
  • začínají se tak objevovat ghetta, koncentrační a vyhlazovací tábory
  • nejznámější tábory jsou v Polsku a to Osvětim , Belzec, Sbibor, Treblinka a Chelmo
  • u nás to byl například Terezín
  • v Německu např. Dachau
  • kromě židů jsou ale likvidováni i Slované, Romové nebo homosexuálové
  • na nich často také dělal pokusy slavný Josef Mengele

Válka v Československu

 • po obsazení Německem se Hitler 15. března dostává na hrad a o den později je vyhlášen protektorát Čechy a Morava, jež se stává součástí Velkoněmecké říše
 • Státním prezidentem se stává Emil Hácha
 • pokud by se chtělo ČSR bránit měl Hitler připravený plán Fall Grün
 • na vládu má dohlížet říšský protektor Konstantin von Neurath a do praxe mají být zavedeny Německé zákony
 • je ustanoven i státní tajemník říšského protektora Karl Hermann Frank , kterému se přezdívalo Krvavý pes Frank
 • začíná u nás působit Gestapo a SD
 • v zemi je povolena jediná strana Národní souručenství a prezidentem se stává Emil Hácha
 • Německo začíná využívat náš průmysl a velké podniky, což jim ve válce velmi pomůže
 • zabavují československé zbraně, tanky i letadla
 • průmysl je kompletně specializován na válečnou výrobu
 • lidé dostávají základní potraviny za poukázky
 • Československý odboj

 • Josef Mašín, český odbojář
  Josef Mašín, český odbojář
 • Zahraniční odboj

 • Jan Masaryk
  Jan Masaryk
  • zakládá ho Edvard Beneš v letech 1939 až 1940
  • má mnohem těžší postavení než při první světové válce, kvůli Mnichovské dohodě , rychlé okupaci a také, že oficiální vláda byla již v Čechách
  • snažit se prosadit obnovu v původních hranicích
  • někteří se orientují spíše na západ, KSČ zakládá odboj v Moskvě jako Zdeněk Fierlinger
  • prozatímní vláda vláda je ustanovena v červenci 1940 prezident – Beneš , premiér Jan Šrámek , diplomat Jan Masaryk a obrana Sergej Ingr
  • vláda je uznána v červenci 1941 a obnova ČSR se stává cílem spojenců
  • brzy je odvolána i Mnichovská dohoda
  • Češi ale bojují i na frontě a roku 1943 se na východní frontě střetnou s Wermachtem v Bitvě u Sokolova, při které se hrdinně bránili, ale nakonec museli ustoupit
 • Osvobození

 • Památník Karpatsko-dukelská operace
  Památník Karpatsko-dukelská operace
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna