Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Husitská revoluce

Tiskárna Tisk

Jan Hus z Husince

 • Jan Hus se stává duchovním otcem revoluce
 • působil jako rektor v Karlově Univerzitě
 • reformoval gramatiku a zrušil tak spřežky , jež nahradil interpunkcí
 • kritizuje církev, hlavně její hrabivost a platba Odpustků
 • chtěl světskou moc církve zmenšit a zabavit jejich majetek (Sekularizace)
 • čerpal především ze spisů angličana Johna Wycliffa
 • za to byl prohlášen za kacíře a nad Prahou byl vyhlášen Interdikt , takže musel odejít
 • kázal česky a našel si své příznivce hlavně v chudině
 • je pozván do koncilu v Kostnici , aby hájil své názory a Zikmund mu zaručí bezpečný příchod i odchod
 • po procesu je ale uvězněn a 6.7.1415 upálen na hranici
 • jako svého oblíbence ho měl Čeněk z Vartemberka , který mu umožnil pobyt na Kozím Hrádku a po Husově smrti inicioval vznik protestního listu proti jeho upálení, který podepsala velká část Českých pánů
 • o rok později byl v Kostnici upálen další Husův sympatizant, Jeroným Pražský

Počátek revoluce

První pražská defenestrace.
První pražská defenestrace.
 • za počátek Husitské revoluce se považuje První pražská defenestrace 30.7.1420, kterou vedl kněz Jan Želivský
 • husité si zakládají svou vlastní utopickou obec na kopci (berou si příklad z biblické hory Oreb) s názvem Tábor
 • v témže roce se schodnou na svých požadavcích, Čtyřech Pražských Artikulích
 • 1. přijímání z kalicha
 • 2. svobodné kázání slova božího
 • 3. trestání smrtelných hříchů
 • 4. zákaz světského panování církve
 • Husitské proudy

  • husité nikdy nebyli jednotní a občas dokonce bojovali mezi sebou
  • první byli táborité , kteří vystavěli město Tábor a jejich Hejtmany (byli vždy čtyři a byli první mezi rovnými) například byli Jan Žižka , Jan Roháč z Dubé nebo Prokop Holý
  • další se nazývali orebité a byli z Hradce Králové, po smrti Žižky, který je po odchodu z Tábora vedl se přejmenovali na sirotky
  • posledními byli pražené, kteří byli z nich nejumírněnější
  • Husité přijímají pod obojí, tedy krev i tělo páně (Utrakvismus , zavedl Jakoubek ze Stříbra)
  • věřili v Chiliasmus , tisíciletou boží říši
  • byli to Obrazoborci a ničili náboženské symboly katolické církve

Husitské války

Jan Žižka z Trocnova
Jan Žižka z Trocnova
 • Husité jsou ochotni za svou pravdu i bojovat a tak vzniká mnohaletý konflikt, který naši zem vyčerpá
 • husité se stali schopnými válečníky, používali vozovou hradbu k zastavení rytířů a zemědělské nástroje, které podomácku předělali na zbraně Sudlice
 • s Palcátem
 • Husity se nejdříve pokusili zastavit čeští katoličtí páni v Bitvě u Sudoměře roku 1420 , ale neuspěli a ve vypuštěných rybnících, kam je kališníci nalákali, nalezlo smrt mnoho rytířů
 • Husité zde prvně používají vozovou hradbu
 • když Zikmund viděl, co se v Čechách děje tak se svolením papeže vyhlásil křížovou výpravu a vydal se vstříc Praze, kterou oblehnou
 • v Bitvě na Vítkově je poražen, musí se stáhnout
 • brzy je svedena i Bitva pod Vyšehradem , kde jsou křižáci doraženi a brzy se vzdají i jeho posádky na Pražském Hradě a Vyšehradě
 • při obléhání hradu Rábí přichází Jan Žižka o svoje druhé oko
 • brzy poté je vyhlášena i Druhý křížová výprava (končící Bitvou u Německého Brodu 1422, kdy se křižáci dali na zběsilý úprk), ale i ta končí neúspěchem, ostatně stejně jako všechny ostatní, které ještě přijdou
 • Bitva u Malešova v roce 1424 je svedena mezi samotnými husity (Táborité vs Pražené) a geniální Žižka vítězí, pokus pražanů o zmenšení radikalizace hnutí byl neúspěšný
 • 1424 – umírá slavný Husitský vůdce a generál Jan Žižka (při obléhání Přibyslavy ) a na jeho místo nastupuje Prokop Holý
 • při čtvrté kruciátě roku 1427 vyzkouší křižáci vozovou hradbu v Bitvě u Tachova , ale výsledek je tragický
 • čtvrtá křížová výprava končí Bitvou u Domažlic , kde křižáky zaženou husité svým zpěvem (1431)
 • v letech 1428 – 1433 jsou organizují Spanilé Jízdy , Husité vyrážejí do zahraničí a plení zde, rabují a také se snaží rozšiřovat svou víru

Konec Husitské revoluce

 • nejen sousední katolické státy, ale i Husité jsou již vyčerpáni válkou, a proto se s církví rádi dohodnou po dobrém
 • na koncilu v Basileji jim církev umožní přijmout dva body z jejich artikulí – přijímání pod obojí a svobodu výkladu Bible
 • v čele českého poselstva stál Jan Rokycana , umírněný kališník
 • tento kompromis je dále nazýván jako Basilejská kompaktáta
 • umírnění (především z řad panstva a měšťanstva) to vidí rádi, ale radikálové (chudina) jsou proti a chtějí bojovat dál
 • 30.5.1434 se tak v Bitvě u Lipan střetnou sirotci + táborité proti umírněným a katolíkům
 • radikální husitské křídlo je poraženo a to je konec husitské revoluce
 • o dva roky později se Zikmund stává Českým králem
Bitva u Lipan.
Bitva u Lipan.

Nástup Jiříka z Poděbrad 1458 - 1471

 • v roce 1436 nastupuje na český trůn Zikmund Lucemburský , ale dlouho se zde neohřeje a o rok později umírá
 • roku 1437 se na český trůn dostávají volbou Habsburkové, konkrétně Albrecht Rakouský
 • ten vládne pouhé dva roky a umírá na úplavici
 • na trůn má nastoupit jeho syn Ladislav , ale ten je mladý a proto za něj vládne prozatím regent
 • Ladislav, také král Holec, umírá mlád roku 1457 a trůn tak opět osiřel
 • v roce 1458 je českou šlechtou zvolen Jiří z Poděbrad , který nebyl královského původu
 • Jiříkova vláda

 • Jiří z Poděbrad.
  Jiří z Poděbrad.
  • byl v obtížné situace, protože lidé jeho země byli povětšinou považováni za kacíře
  • byl sice nazýván Kališnickém králem, ale žádnému z obou větví církve nenadržoval
  • kompaktáta sice dodržoval, ale tvrdě stíhal Jednotu bratrskou
  • ta byla založena už v roce 1457 v Kunvaldu
  • snažil se vytvořit napříč Evropou jakousi katolickou unii, která se opírala o mezinárodní spolupráci
  • v čele poselství stal Jaroslav Lev z Rožmitálu, který později získal i řád zlatého rouna
  • papež mu neustále házel klacky pod nohy, Pius II. zrušil Basilejská Kompaktáta a prohlásil Jiříka za heretika (1466)
  • nástupce papeže Pavel II. , hledá někoho, kdo by se ujmul křížové výpravy proti Českým zemím
  • nyní musel čelit mnoha vzpourám, hlavně katolické zelenohorské jednotě , a bojovat i proti Matyáši Korvínovi , uherskému králi
  • Matyáš má zprvu velké úspěchy a obsazuje celou Moravu, ale nakonec je odražen u Vilémova - 1469
  • tady se Jiříkovy podaří zajmout téměř celou jeho armádu, ale rytířsky ji propustí za slib, že proti němu už nevyjdou se zbraní v ruce
  • Matyáš heretikovi slíbí vše, ale ještě ten rok se nechává korunovat na českého krále
  • Jiřík nakonec umírá uprostřed války roku 1471
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna