Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Středověk v Čechách - Jagellonci

Tiskárna Tisk
 • před svou smrtí udělal Jiřík čin, který byl na tu dobu velmi neobvyklý, místo toho, aby na jeho místo nastoupili jeho dědicové požádal polského krále Kazimíra IV. , aby k nám poslal jednoho ze svých synů
 • na trůn se tak dostává Vladislav II. Jagellonský

Vladislav II. Jagellonský 1471 – 1516

Vladislav II. Jagellonský 1471 – 1516.
Vladislav II. Jagellonský 1471 – 1516.
 • bývá považován za slabého panovníka za jehož vlády moc českých zemích strmě klesala
 • přezdívá se mu král Dobře, protože jenom souhlasil s radami svých rádců
 • v letech 1471 – 1479 bojuje více méně neúspěšně s Matyášem Korvínem až s ním nakonec uzavře Olomouckou smlouvu
 • v té je psáno oba panovníci mohou používat titul král Český a Korvín navíc získal Moravu, Lužici a Slezsko
 • Vladislav ale musel nadále řešit náboženské problémy v zemi, zvláště pak krvavé povstání pražských kališníků
 • nakonec roku 1485 v Kutné hoře sepisuje Dekrety zaručující náboženskou svobodu
 • po smrti Matyáše Korvína v roce 1490 získává Uhersko a přesidluje do Budína
 • v roce 1496 se uskuteční povstání proti robotě v čele s rytířem Daliborem z Kozojed , který je později dopaden, zbaven titulu a sťat
 • jeho slabost se projeví v roce 1500, kdy podepíše Vladislavské zřízení zemské znamenající velké omezení moci panovníka
 • v roce 1502 je Benediktem Riedem dobudován Vladislavský sál

Ludvík Jagellonský 1516 – 1526

Ludvík tone v bažinách.
Ludvík tone v bažinách.
 • přezdíván Ludvík Dítě
 • na trůn nastupuje mladý (10 let), takže za něho zpočátku vládne regent
 • na začátku jeho vlády vrcholí boj mezi šlechtou a třetím stavem Svatováclavskou smlouvou , kdy šlechta uznává městům hlas na zemských sněmech a města zas šlechtě právo v hospodářské oblasti
 • povětšinou sídlil v Budíně mezi Uherskými magnáty
 • v podstatě celá Evropa tlačí Ludvíka do boji s Turky a tak se jim 29.8.1526 postaví u Moháče
 • bohužel se při ústupu utopí v bažinách
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna