Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Středověk v Čechách - Lucemburkové

Tiskárna Tisk

Vymření Přemyslovců

Jan Lucemburský 1310 – 1346

 • nikdy se necítil býti Čechem a proto se mu také přezdívá král cizinec
 • často vyjížděl na válečné výpravy do zahraničí a z Čech si bral jen peníze
 • v letech 1310 – 1311 vydává Inaugurační diplom , který omezuje panovnickou a posiluje stavy, dále se diplomem zavázal, že do úřadů budou dosazování pouze rodilí Češi
 • vydání tohoto diplomu bylo podmínkou pro usednutí na trůn
 • byl to skvělí diplomat a ke Koruně České připojil například Chebsko , Horní Lužici a Vratislav
 • zemřel v bitvě u Kresčaku 1346
Bitva u Kresčaku.
Bitva u Kresčaku.

Karel IV. 1346 – 1378

Karel IV. 1346 – 1378.
Karel IV. 1346 – 1378.
Karlštejn.
Karlštejn.

Václav IV. 1378 – 1419

Jan Nepomucký.
Jan Nepomucký.
 • jeho otec se ho snaží za své vlády co nejvíce podporovat, ale bohužel jeho snaha vyjde vniveč, protože Václav IV. nebyl dobrým panovníkem
 • v Českém státě se zvyšuje napětí mezi nižší a vyšší šlechtou a také mezi duchovenstvem kvůli papežskému schizmatu
 • údajně má dokonce zabít Jana Nepomuckého , který mu odmítl prozradit zpovědní tajemství
 • do jeho záležitostí mu často zasahuje bratr Zikmund a bratr Karla IV. Jošt Moravský , který v této době vládne na Moravě
 • 1409 – vydává Dekret kutnohorský , který dává poměř hlasů na Univerzitě Češi:cizinci, 3:1, mnoho zahraničních studentů i profesorů ji tak opouští
 • umírá v roce 1419 a na jeho místo nastupuje Zikmund Lucemburský

Zikmund Lucemburský

Upálení Mistra Jana Husa.
Upálení Mistra Jana Husa.
 • přezdívaný liška Ryšavá
 • je mnohem schopnější než jeho bratr, ale v Českých zemích ho nevidí rádi
 • na Kostnickém koncilu odstraní papežské schizma v církvi
 • roku 1420 je sice korunován Českým králem, ale ze země ho vyžene husitská revoluce
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna