Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Mezi válkami

Tiskárna Tisk

Versaillský mír

 • příměří mezi Německem a Dohodou bylo dohodnuto 8.11.1918 poblíž Compiégne
 • ještě ale bylo třeba dát vzniknout novému uspořádání světa
 • Pařížská mírová konference

  • 18.1.1919 proběhlo setkání vítězů, celkem 27 států, ale bez Rusů
  • celé jednání vedla rada pěti – Olympané – Georges Clemenceau , David Lloyd George , Woodrow Wilson , Vittorio Orlando a Nobuaki Makin
  • každý stát má trochu jiné zájmy a dlouho se nemohou shodnout
  • Francie chce tvrdě potrestat Německo, USA požaduje kolektivní bezpečnost a Japonci by zase rádi bojovali o své zájmy v Tichomoří
  • když se začnou v zemích objevovat především socialistické revoluce, prosadí svou Francie
 • Versaillaská mírová smlouva

  • uzavřena mezi Dohodou a Německo
  • Německo muselo přiznat svou vinu za celou válku, a proto také musí zaplatit obrovské reparace jejichž výše ani nebyla stanovena
  • musí se vzdát Alsaska a Lotrinska, po dobu 15-ti let bude okupován levý břeh Rýna a 50km na západ bude Demilitarizované pásmo , Francii připadnou doly v Sársku (a správa kraje Společnosti národů)
  • menší území získá i Belgie a Dánsko
  • na západě vzniká nový stát a to Polsko, které ještě získává koridor k moři
  • Československo získává Hlučinsko
  • Německo také ztrácí veškeré kolonie
  • armáda musí být zredukována na sto tisíc mužů a nesmí mít žádné ofenzivní zbraně
  • po dobu deseti let musí dodávat Francii, Belgii a Itálii uhlí
 • Saint-germainská smlouva

  • 10.9.1919 je podepsán mír s Rakouskem
  • ČSR získává Vitorazsko a Valticko, Itálie Jižní Tyroly, Istrii a Terst, Rumunsko Bukovinu a Polsko Halič
  • je mu zakázáno spojení s Německem
 • Smlouva u Neuilly

  • 27.11.1919 mír s Bulharskem
  • Řecko získá Thrákii, SHS kus Makedonie, Rumunsko Dobruždu
  • musí být také zredukována armáda Bulharska
 • Trianonská smlouva

  • 4.6.1920 je uzavřena smlouva s Maďarskem
  • to ztrácí většinu svého území i obyvatel
  • ČSR získává Slovensko a Podkarpatskou Rus, Rumunsko Sedmihradsko a kus Banátu, SHS získá Chorvatsko, Dalmácii a zbytek Banátu
  • je omezena armáda a zavedena mezinárodní kontrola Dunaje
  • Maďaři se ale s tímto výsledkem nikdy nespokojí a snaží se o revizi Trianonu (Revizionismus )
  Důsledky Trianonu
  Důsledky Trianonu
 • Sévrénská smlouva

 • Mustafa Kemal Atatürk
  Mustafa Kemal Atatürk
  • 10.8.1920 je podepsána mírová smlouva s Tureckem
  • mnoho států si nárokuje nějaké území a tak je Turecko zčásti rozdělována
  • je zavedena mezinárodní kontrola úžin
  • proti tomuto rozhodnutí a také sultánovi se vzbouří armáda v čele s Mustafou Kemalem Atatürkem
  • sultána svrhávají a mírovou smlouvu neuznávají, takže je s nimi v roce 1923 v Lausanne podepsána nová a mnohem výhodnější
 • Washingtonská konference

  • poslední byla dojedná situace v Tichomoří
  • sféry vlivu si rozdělují USA, Japonsko, VB a Francie
 • Společenství národů

  • 14.21919 vzniká Společnost národů , ale bez některých významných států jako např. USA
  • jde o spolek 45 států s centrem v Ženevě
  • měla by se starat o světovou bezpečnost a mír
  • jde o předchůdce OSN, ale ve své době neměla takový význam a vliv
  • v době mezi válkami se lidé stávají více pacifističtějšími a mnohé země se snaží zabránit válkám za jakoukoliv cenu (Appeasement )
  • v roce 1924 je uznán sovětský svaz
  • Státy společností národů
   Státy společností národů
   Locarské dohody
   • jde o 7 smluv, které měli poskytnou státům záruku míru
   • Německo je příjmuto do Společnosti národů
   • je garantována hranice na Rýně (Rýnský garanční pakt ), ale východní hranice se ještě může měnit
  • Broamd-Kellogův pakt
   • neuznává válku jako řešení sporů
   • ve smlouvě jsou zakotveny i články o postupném odzbrojování
   • po Krizi se smlouva rozpadá

Mezi válkami

 • Severní Evropa

  • Finsko vzniká jako republika v čele s Carlem Gustavem Mannerheimem a vede neustálé spory s Ruskem
  • státy v Pobaltí získají samostatnost a stanou se z nich autoritářské republiky
 • Polsko

  • v nově vzniklém státě se prosazuje autoritativní režim v čele s Josefem Pilsudskim
  • snaží se obnovit hranice z roku 1772 a kvůli tomu vede řadu válek
  • jednu z nich vede i s Ruskem a v následném Rižském míru se jim podaří získat část Ukrajiny a Běloruska
  • vytyčená hranice mezi Polskem a Ruskem se nazývá Curzonova linie
  Curzonova linie
  Curzonova linie
 • Království Srbů, Chorvatů a Slovinců

  • v červenci 1917 byl v Korfu dojednán vznik nového státu Srbů a Chorvatů
  • později se k nim přidá i Slovinsko a Černá hora
  • získávají Bosnu, Hercegovinu a Makedonii
  • dohoda o společném státu je porušována a vládnou zde spíše Srbové
  • nelíbí se jim Italské nároky na Istrii a Dálmácii
  • nakonec Istrii Itálie dostane, ale SHS si udrží Dalmácii
 • Německo

  • ve vyčerpaném Německu bují revoluce, protože radikální strany cítí šanci ujmout se vlády
  • Sparatakův svaz připravuje sociální revoluci
  • Kielská vzpoura – 5.11.1918
   • ke konci už jsou všichni na pokraji svých sil, a proto se bouří, aby válka již skončila
   • revoluci započnou Námořníci v přístavu Kiel a Vilém II. Se ji pokusí vojensky potlačit
   • to se mu nepodaří a proto abdikuje
   • z Německa se stává republika v čele s kancléřem Fridrichem Ebertem
  • Sociální revoluce
  • Kappův puč
   • ve volbách vítězí sociální demokracie, kancléřem se stává Philipp Scheidemann a prezidentem Fridrich Elbert
   • přijímají podmínky Versaillské smlouvy kvůli čemuž získají mnoho odpůrců
   • Německu se nyní přezdívá Výmarská republika
   • proti tomu se postaví Freikorps v čele s Wolfgangem Kappem, jež se snaží také obnovit císařství
   • povstání je ale nakonec potlačeno
  • Krize v Porúří
   • Německá ekonomika nestíhá platit obrovské reparace, ale ostatní země peníze potřebují na splácení dluhů
   • v roce 1922 přestává platit a na základě toho Francie s Belgií obsazují podle smlouvy Porúří
   • v tomto regionu se nachází velké zásoby železa a uhlí
   • Německo postihne hyperinflace, nezaměstnanost a radikalizace lidí
   • o řešení krize se postará kancléř Gustav Stresemann s pomocí Británie
   • postupně je stabilizována měna a obnoveny dodávky uhlí
   • v roce 1924 je přijat Dawesův plán, takže placení reparací závisí na hospodářské situaci Německa
   • roku 1926 se stahuje Francie a o rok později je ekonomika plně obnovena
   • díky Youngově plánu je nyní výše reparací plně stanovena – 112 miliard marek rozložených do 59 let
 • Maďarská republika rad

  • nová Maďarská republika se ocitá v chaosu, protože vláda nedokáže v zemi udržet pořádek
  • v březnu 1919 se k moci dostávají komunisté a vyhlašují Maďarskou republiku rad
  • do čela státu se dostává Béla Kun
  • podporu mají díky myšlence Velkého Uherska
  • Maďaři útočí na ČSR a zakládají slovenskou republiku rad v Prešově
  • je povolena intervence členů Malé dohody a komunisté jsou zbaveni moci
  • roku 1920 vzniká Maďarské království a v jeho čele stane Regent Miklós Horthy
  • v zemi pokračuje represe a stíhání komunistů
 • Velká Británie

  • v letech 1919 – 1920 probíhá anglo-irská válka a VB ztrácí Jižní Irsko
  • britský ministr zahraničí sepisuje Balfourovu deklaraci , ve které podporuje vznik židovského státu, který bude založen až po druhé světové válce
  • roku 1924 Ramsy Mac Donald a jeho labouristé přebírají pozice liberálů
 • Francie

  • střídají se zde levicové a pravicové vlády
  • ve třicátých letech se formuje Lidová fronta v čele s Léonem Blumem , tedy spojení všech levicových stran, které po hospodářské krizi získávají velký vliv
  • když se jejich reformy nijak neprojeví, opět ho ztrácí
  • Francie mění svou armádu na defenzivní a případným útokům Německa se snaží čelit na Maginotově linii
  Maginotova linie
  Maginotova linie
 • Rakousko

  • po světové válce se stane územně osekanou republikou
  • postupně vzrůstají společenské nepokoje, které považují vládu za neschopnou
  • lidé jsou se Saint-Germainskou smlouvou velmi nespokojeni, zvláště proto, že se nemohou spojit s Německem
  • při hledání spojenců uzavírají s Itálií a Maďarskem římské protokoly
  • po hospodářské krizi se v roce 1932 chopí k moci Engelbert Dollfuss a vyhlašuje fašistický režim
  • v roce 1938 je Rakousko Anšlusem připojeno k Německu
 • USA

  • snaží se o politiku Izolacionismu , tedy nemíchat se do cizích věcí
  • roku 1919 je na nátlak některých společenských skupin zavedena Prohibice , tedy zákaz alkoholu, což by mělo snížit zločinnost
  • výsledek je ale opačný, protože na pašování a prodávání alkoholu vydělává mafie, hlavně pak Al Capone, obrovské peníze a sama je tedy pro prohibici
  • je ale nakonec roku 1933 zrušena
 • Španělsko

  • po světové válce je Španělsko velmi oslabeno vlnou chřipky a také prohranou válkou
  • nakonec se k moci dostává armáda v čele s Miguelem Primem de Riveraerou v roce 1923 a to se souhlasem krále Alfonse XIII.
  • Riviera vládne zemi jako diktátor
  • vzrůstající nepokoje, ale donutí krále, aby ho roku 1930 zbavil jeho moci
  • o rok později vyhrávají ve volbách republikáni a král odchází ze země
  • objeví se několik dalších pokusů o převrat, ale neúspěšné a v zemi zatím získává moc radikální pravice
  • v roce 1936 začíná občanská válka
  • na straně republikánů bojovali Interbrigády
  • válku nakonec vítězí Francisco Franco díky politické straně Falaga a stává se diktátorem
  • k moci se mu podaří dostat i za pomoci Němců a jejich Luftwaffe, které bombardovali město Guernica
 • Indie

  • vzrůstá zde proti Britský odpor
  • roku 1919 dojde k Amritsarskému masakru , kdy Britští vojáci začnou střílet po demonstrujících civilistech
  • vzniká Indický národní kongres
  • v čele odporu se postaví Mahátma Gándhí , který často drží hladovky a je vězněn
  • sama Indie pak začala s bojkotem zboží, občanskou neposlušností a odmítáním daní
  • samostatnost získávají až po druhé světové válce
 • Čína

 • Čínský diktátor Mao Ce-tung
  Čínský diktátor Mao Ce-tung
  • od roku 1911 je Čína republikou v čele se stranou Kuomintang a Sunjatsenem (později generálem Čankajšekem ), což se ale některým lidem nelíbilo
  • komunistická strana s Mao Ce-tungem by chtěla raději vládu dělníků a proto se na jihu založil vlastní stát s centrem v Ťiang-si
  • v roce 1934 jsou ale obklíčeni čínskou armádu a proto se musí vydat na Dlouhý pochod a jít 8 tisíc kilometrů
  • při cestě jich většina zahyne
  • k moci se nakonec komunisté dostávají až když je Čína oslabena druhou světovou válkou

Velká hospodářská krize

Krize na Wall street
Krize na Wall street
 • v letech 1926-1929 je zaznamenán velký hospodářský růst, který se v posledním roce utne
 • lidé vyrábí víc než je potřeba a žijí na dluh
 • krize dopadla velice tvrdě, protože ji v takovém období nikdo nečekal
 • tkz. Černý pátek nastává 25.10.1929 krizí na americké burze
 • postupně se šíří do Evropy, kde začínají krachovat banky
 • Prohlubování krize

  • vlády nejsou mezi sebou schopny schopny spolupracovat a zavádí cla, jež by ochránila místní obchodníky
  • tím se všechny státy navzájem připraví o odbytiště zboží
  • začíná devalvace měny
  • obrovsky vzroste nezaměstnanost a lidé se stávají více radikálními a začínají věřit každému, kdo jim slíbí konec krize
 • Řešení krize

  • řešení navrhne J.M. Keynes novou ekonomickou teorií Keynesiánství
  • o zavedení se pak postará roku 1929 Franklin Delano Roosevelt v dokumentu New Deal
  • zavede státní dozor nad bankami, pomáhá státnímu penězi a buduje nové stavby, které se vypořádají s nezaměstnaností
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna