Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Předbělohorské období

Tiskárna Tisk

Ferdinand I. Habsburský 1526 - 1564

Ferdinand I. Habsburský 1526 - 1564
Ferdinand I. Habsburský 1526 - 1564
 • Habsburkové se konečně dočkávají a roku 1526 po smrti Ludvíka Jagellonského nastupují na Český trůn
 • zvolen šlechtou pod podmínkou, že bude respektovat kompaktáta, moc českých stavů a přenese své sídlo do Prahy
 • ze svých slibů nakonec nic nesplnil
 • snaží se vládnout absolutisticky a v celé zemi probíhá Rekatolizace za pomoci Jezuitů , dále omezuje moc měst
 • Jezuité v Praze zakládají kolej Klementinum
 • v této době vzniká soustátí Česko-Rakousko-Uhersko jako Personální unie , ale to se později změní a Čechy se postupně stávají pouhou rakouskou provincií, i když tento proces bude trvat ještě dlouho
 • v této době sepisuje Václav Hájek z Libočan Kroniku českou

Maxmilián II. Habsburský 1564 – 1576

Rudolf II. Habsburský 1576 – 1612

Obraz Arcimboldovertemnus aneb Rudolf z ovoce
Obraz Arcimboldovertemnus aneb Rudolf z ovoce
 • roku 1583 přesunuje sídlo své říše do Prahy
 • do Prahy se sjíždějí umělci z celého světa, protože Rudolf umění obdivuje
 • má špatný zdravotní stav, nejspíš syfilis a trpí i duševními chorobami
 • o trůn soupeří se svým bratrem Matyášem
 • nakonec roku 1608 uzavřou Libeňský mír a Rudolf mu dá vládu nad Rakouskem, Uhrami a Moravou
 • v roce 1609 ustanovuje Rudolfův Majestát , čímž zaručuje svobodu vyznání a potvrzuje Českou Konfesi
 • Giuseppe Arcimboldo – namaloval Rudolfa „z Ovoce“, obraz Vertumnus
 • Edward Kelley – alchymista na Rudolfove dvoře zabývající se kamenem mudrců
 • Rabbi Löw – žid, který údajně vytvořil Golema po kterém Rudolf prahnul
 • za jeho vlády je vybudován zámek v Litomyšli, který je dnes na seznamu UNESCO

Matyáš Habsburský 1612 – 1617

 • císařské sídlo opět přeneseno do Vídně
 • Matyáš byl bezdětný, a proto ještě za jeho života byl zvolen jeho nástupce, Ferdinand II.
 • Ferdinand byl ale znám jako absolutista a protireformista, a proto ho české stavy neuznali
 • 23.5.1618 začala druhou Pražskou defenestrací třicetiletá válka
Druhá pražská defenestrace
Druhá pražská defenestrace
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna