Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Předrevoluční Francie

Tiskárna Tisk
 • v zemi vládne silný odpor měšťanstva a šlechty proti absolutismu, který prosazuje kardinál Jules Mazarin
 • v letech 1648 – 1653 se projeví šlechtickou vzpourou - Frondou
 • odpor je potlačen, což umožní absolutismu a centralismu, aby se prosadil v plné míře
 • po smrti kardinála Mazarina se otěží moci chopí Ludvík XIV.

Ludvík XIV. (1643 - 1715)

Ludvík XIV., Král Slunce
Ludvík XIV., Král Slunce
 • ve státě má absolutní moc, opírá se o armádu, policii a katolickou církev
 • reprezentuje ho výrok „Stát jsem já!“ a je přezdíván Král Slunce
 • udržuje si milenecký vztah s Madame de Pompadour , které později udělí titul markýza
 • žije v přepychu a utrácí peníze tak, jako by mu nikdy neměli dojít
 • celou Francouzkou šlechtu i svůj dvůr stěhuje na zámek Versailles , aby je měl všechny pod kontrolou a nikdo se proti němu nevzbouřil
 • roku 1695 ruší Edikt nantský a země se tak stává ryze katolickou, všichni hugenoti musí emigrovat
 • kvůli závratně vysokým státním financím musel Jean-Baptiste Colbert vymyslet, kde sehnat peníze
 • podporoval stavbu manufaktur a chránil místní obchod cly
 • byl to také zakladatel nové ekonomického směru – Merkantilismu
 • Ludvík vede hned několik expanzivních konfliktů
 • snaží se zajistit přirozenou hranici na Rýnu a také se angažoval ve válce o dědictví španělské
 • jeho vojenské výpravy jsou ale drahé, takže ani Colbert nedokáže deficit vyrovnat a královská pokladna se topí v dluzích
Milenka francouzského krále, Madame de Pompadour
Milenka francouzského krále, Madame de Pompadour

Války o dědictví španělské

 • v roce 1700 vymřeli na španělském trůně Habsburkové a nastává otázka, kdo usedne na jejich místo
 • dle dohody se měl jejím vládcem stát Leopold I. , ale poslední Habsburk na Španělském trůně, Karel II. , určil ve své závěti jako svého nástupce Filipa z Anjou
 • Ludvík uznal, nejspíše zfalšovanou, závěť, načež mu Leopold vyhlašuje válku
 • tvoří se dva bloky Francie, Španělsko, Savojsko, Bavorsko proti Habsburkům, Anglii a Nizozemí
 • roku 1704 je svedena Bitva u Höchstädtu , kde Habsburkové v čele s Evženem Savojským vítězí
 • roku 1709 proběhne krvavá Bitva u Malplaquet , kde jsou zastaveny Habsburské síly postupující na Paříž
 • po smrti Josefa I. se Habsburská koalice pomalu rozpadá, protože Leopold I. by se stal jak císařem Svaté říše římské, tak Španělska a spojení těchto států nechtěl nikdo připustit
 • nejdříve s Francií uzavírají mír Angličané s Holanďany (1713 – Utrechtský mír) a poté i Habsburkové (1714 – Rastattský mír)
 • na španělský trůn nakonec nastupuje Filip V. , vnuk krále Ludvíka XIV.
 • Anglie získává ve válce Gibraltar
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna