Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

První územní celky na našem území

Tiskárna Tisk

Sámova říše

Kupec Sámo.
Kupec Sámo.
 • o Sámově říši se dá mluvit jako o prvním státním útvaru na našem území, i když se spíše jednalo o kmenový svaz
 • vzniká přibližně v 7. století s centrem na Moravě
 • jde se o jakýsi obraný pakt franckého kupce Sáma proti Avarům a později i proti Francké říši
 • v roce 631 porazí franckého krále Dagoberta v Bitvě u Wogastisburgu
 • po Sámově smrti se říše rozpadá

Velkomoravská říše

Konstantin a Metoděj
Konstantin a Metoděj
 • další stát, a to v pravém slova smyslu, vzniká až v 9. století
 • jedno z center říše se nacházelo i v Mikulčicích
 • je spojen s obdobím christanizace
 • jeden z nejstarších kostelů nechal vybudovat kníže Pribina v Nitře
 • samotný stát založil Mojmír v roce 830 a stal se tak prvním Mojmírovcem
 • jeho syn Rastislav se snažil o náboženskou autonomii a tak se dohodl s císařem Byzance Michalem III. , který poslal do jeho země dva bratry – Konstantina a Metoděje , kteří sem dorazili dne 5.7.863
 • vytvořili speciální písmo – Hlaholici a dokonce i jazyk staroslověnštinu , do které přeložili i část bible
 • roku 885 přijmul křest český kníže Bořivoj
 • nový velkomoravský kníže Svatopluk se ovšem přiklonil k latinské bohoslužbě a Metodějovi žáky vyhnal
 • po smrti Svatopluka byl říše oslabena a český kníže Spytihněv dokonce přiznal nadřazenost francké říše
 • samotná velkomoravská říše se rozpadá na začátku 10. století, kdy podlehla nájezdům maďarských kočovníků
Velká Morava za Svatopluka
Velká Morava za Svatopluka

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna