Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

První světová válka

Tiskárna Tisk

Příčiny Velké Války

Ferdinand d
Ferdinand d'Este se svou manželkou Žofii Chotkovou
 • napětí mezi Evropskými mocnostmi, které soupeřily o moc, kolonie, suroviny atd.
 • zvláště vyhrocená situace byla na Balkáně, mluvilo se o něm jako o sudu střelného prachu, který co nevidět vybouchne
 • Balkánské války – v letech 1912 – 1913 bojovali nedávno vzniklé státečky o rozšíření svého vlivu na úkor Osmanské říše
 • 28.6.1914 spáchá srbský nacionalista Gavrilo Princip atentát na R-U následníka trůnu Ferdinanda d'Este a jeho manželku Žofii Chotkovou
 • 23. července R-U dává Srbsku ultimátum (důrazný požadavek, Srbsko má odevzdat svou suverenitu)
 • 28. července R-U vyhlašuje Srbu válku a do konfliktu jsou postupně zapojováno státy celého světa na základě spojeneckých smluv
 • František Josef I. vydává manifest Mým Národům ve kterém oznamuje vstup do války

Strany

 • Centrální mocnosti

  • jedna se o několik států, které jsou navzájem provázány spojeneckými smlouvami
  • nazývali se jako trojdohoda a jednalo se o svazek tří států – R-U, Německa a Itálie (původně Dvojskolek Německo + R-U)
  • Itálie však později změnila strany přešla k Trojdohodě
  • v roce 1914 se připojuje Turecko a v roce 1915 Bulharsko
  • v Turecko je před válkou proveden převrat a k moci se dostává politická strana Mladoturci , která
 • Dohoda

  • opět se jednalo o spojenecký svazek mezi několika státy
  • dohoda vznikla jako protiváha trojspolku a sami své spojenectví někdy nazývali jako trojdohoda
  • původně se jedno o smlouvu mezi Velkou Británií a Francií, ale později se rozšířila i na Rusko
  • na jejich stranu se přidává v roce 1915 Itálie, Portugalsko, 1916 Rumunsko a 1917 USA a Řecko
  Rozložení sil před válkou
  Rozložení sil před válkou

Průběh války

 • Začátek války

  • nejdříve zaútočilo R-U na Srbsko
  • 3.8.1914 vyhlásilo Německo Francii válku a přes Lucembursko a Belgii proniklo do Francie
  • své první kroky řídil Němcům Schlieffenův plán
  • měli podniknout rychlí útok na Francii (blesková válka) a během chvíle dobýt Paříž a poté se přesunout na východ a bojovat proti Rusku, která mělo podle všech předpokladů na válku reagovat pomalu
  • v září je Německý postup zastaven v Bitvě na řece Marně a navíc musí otevřít východní frontu, protože Rusko bleskově zmobilizovalo své vojáky
  • Němcům se na východě daří a Rusi zastavují u Mazurských jezer, R-U ale musí ustoupit až ke Karpatům
  • v Bitvě u Tannenbergu , 23.8.1914, Německé síly rozdrtí Rusy ve Východním prusku
  • Německo vede proslulý generál Paul von Hindenburg
 • 1915

  • válka se postupně mění z bleskové na Zákopovou (nepohyblivá válka)
  • 22.4.1915 byl v Bitvě u Ypres použit bojový plyn, Chlor (Yperit použit 1917)
  • byla otevřena Italská fronta, jež se ustálila na řece Soči
  • porážka Srbska a Černé hory, konec Balkánské fronty
  • v bitvě u Dogger Bank je poražena rychle tenčící se Německá flotila
  • Němci, ale mají na druhou stranu navrch na východní frontě a zatlačují Rusy hluboko na jejich území
  • Dohoda se pokouší o Dardanelskou operaci, tedy vyřazení Turecka a obsazení úžin, ale pokus dopadne tragicky
  Turecké dělostřelectvo
  Turecké dělostřelectvo
 • 1916

 • Philippe Pétain
  Philippe Pétain
  • Dohoda i Centrální mocnosti si uvědomili, že rozhodne západní fronta a tak zde plánují velké ofenzivy
  • jejich cílem je Francouzská pevnost Verdun kam pošlou většinu své armády
  • zprvu si vedou dobře, ale později je jejich postup zastaven
  • boje probíhají od 21.2.1916 – 19.12.1916, zahynulo zde přes 300 tisíc lidí
  • vítězství je připisováno francouzskému generálovi Philippu Pétainovi
  • ofenzíva Dohody začíná Bitvou na Sommě , 1.7.1916 – 18.10-1916 a jsou zde prvně použity tanky
  • fronta se prakticky nepohne a celkový počet mrtvých se vyšplhal na 1,3 miliony mrtvých
  • námořní Bitva u Skagerraku 31.5.1916 – porážka VB, ale Německo je stále pod námořní blokádou
  • Rusko zkouší Brusilovovou ofenzivu a fronta se posune o 150 kilometrů
  • do války rovněž vstupuje Rumunsko aby Ruskou ofenzívu podpořilo, ale je rychle poraženo
 • 1917

 • Vojáci strádající v zákopech
  Vojáci strádající v zákopech
  • válka už stála mnoho životů a mnoho bídy, lidé se bouří a je to vidět hlavně v Rusku, které si prochází krizí
  • v únoru 1917 je svržen Car a jeho samoděržaví a nastolena republika v čele s vládou Alexandra Kerenskije
  • Rusko ale ve válce pokračuje a to se lidem nelíbí
  • propuká velká říjnová socialistická revoluce
  • do války vstupuje 2.4.1917 USA jako reakci na německou neomezenou ponorkovou válku (potopily americkou Lusitaniu), jež ničí jejich lodě
  • Dohoda se pokouší o Nivellovu ofenzíva , ale jediným výsledkem je 500 tisíc mrtvých
  • vojáci i civilisté začínají mít války dost a chtějí ji skončit, všichni žijí v bídě
  • Dohoda má sekundární úspěchy na Blízkém východě, kde dobíjí Bagdád a Jeruzalém
  • Bitva u Caporetta – R-U poráží Italské síly a postupují až k řece Piavě
  • Velká říjnová socialistická revoluce
   • Bolševici v čele s Leninem a Trockijem , který měl podporu Německa, svrhli prozatímní vládu
   • Bolševici vznikli oddělením od Ruské sociální demokracie ve které byli ještě menševici (umírnění)
   • 7.11 je dobyt Zimní palác a vláda je tedy svržena
   • 3.3.1918 uzavřeli s Centrálními mocnostmi separátní mír (musí platit reparace a stáhnout se z určitých území), východní fronta končí = Brestlitevský mír
   • občanská válka v Rusku, ale zuří dále až do roku 1920
   • dekret o zemi – pole nyní patří rolníkům
   • z ruské republiky se stává diktatura Proletariátu
   • Eseři – socialističtí revolucionáři
   • Sověty – rady komunistů
   Útok na Zimní palác
   Útok na Zimní palác
 • 1918

 • Císař Karel I.
  Císař Karel I.
  • v ledu je stanoveno Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona , kde je určeno, jak by měl vypadat svět po válce podle USA
  • konec východní fronty umožnil Německu přesunout své síly na západ a podniknout poslední velký útoku - Ludendorffove ofenzívu
  • útok začíná 21.3.1918 a začíná se dařit, Německo postupuje na Paříž, postup se ale zpomalí až se na začátku dubna úplně zastaví
  • v červenci je podniknut poslední zoufalý útok na řece Marně, ale už k ničemu nevede
  • Německo i R-U začíná být vyčerpané a porážka je na dohled
  • 8.8.1918 je prolomena západní fronta a Dohoda míří dál do Německa
  • září – poraženo Bulharsko
  • říjen na Italské frontě probíhá bitva na Piavě a R-U se vzdává a rozpadá, vznikají nové státy (Československo, Polsko, Rakousko, Maďarsko), Andrássyho nóta (oznamuje mír, 27.10.1918)
  • Karel I. ještě vydává manifest, ve kterém proklamuje federalizaci R-U, ale už je pozdě a stát se rozpadá
  • Sixtova aféra zveřejnění tajných jednání mezi R-U a Francií v roce 1917 o mír
  • 19.09.1918 – Německo žádá mír
  • v Německu nakonec vypukne vzpoura, která se šíří z přístavu Kiel
  • 09.11.1918 – abdikace Německého císaře, Viléma II.
  • 11.11.1918 – příměří uzavřeno ve štábním vagóně maršála Foche u Compiegne a znamená konec války
  • mírovou konferenci vedl italský premiér Vittorio Emanuele Orlando
 • Ostatní bojiště

  • nebojovalo se jen v Evropě ale i v koloniích
  • Britům se podařilo dobýt všechny kolonie Německa v Africe
  • bojovalo se také na Blízkém východě, kde byla jedna centrální mocnost – Turecko, tehdy ještě Osmanská říše

Důsledky války

 • Evropa je zničena válka a svět takový jak jej známe je změněn
 • mluví se o 17 milionech mrtvých a 20 milionech zraněných
 • oslabené obyvatelstvo je náchylnější vůči chorobám (Španělská chřipka )
 • některé důsledky, ale byli i dobré
 • Velká Válka zapříčinila vznik nových států, zaniklo mnoho monarchií a vedla k získání nových vynálezů
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna