Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Rakousko-Uhersko

Tiskárna Tisk

Bachův Absolutismus

František Josef I.
František Josef I.
 • po roce 1848 na rakouský trůn usedá František Josef I.
 • hned o rok později schvaluje první rakouskou ústavu, která ovšem nikdy neprošla schvalovacím systémem parlamentu
 • Rakušané se ještě musí vypořádat s revolucí v Itálii, kterou potlačí jeden z jejich největších vojevůdců Václav Radecký z Radče
 • téhož roku se ale stává ministrem vnitra Alexander Bach a silvestrovskými patenty ústavu odvolává
 • dalšími zákony se snaží vrátit zemi do předrevolučních poměrů
 • jeho nástroji je jako za Meternichova absolutismu cenzura a tajný policie
 • když ale jsou Rakušané poraženi ve válce v Itálii (Bitvou u Solferina ) je Bach odvolán
 • v roce 1860 se pak Říjnovým diplomem vzdává absolutismu a Rakouské císařství se stává konstituční monarchií
 • o rok později je pak vyhlášena nová, Oktrojovaná (neschválená parlamentem) ústava

Konstituční monarchie

 • postupně se společnost modernizuje a novými zákony jsou odstraňovány zastaralé systémy jako například cechy
 • zrušení absolutismu znamenalo oživení politické scény a tak vznikají i české strany
 • první stranu založil František Ladislav Rieger a to Národní stranu
 • Prusko-Rakouská válka

  • mezi oběma zeměmi panuje neustálé napětí kvůli hegemonii v Německém spolku
  • navíc v nedávné válce získalo Rakousko Holštýnsko , které ovšem leželo uprostřed Pruských držav
  • spor o tuto zemi se nakonec stal i předmětem sporu, když ji v roce 1866 obsadila Pruská armáda
  • Rakouské jednotky se stahují až do Čech, kde také probíhali nejtěžší boje
  • ještě toho roku Prusové vyhrávají u Hradce Králové (v Bitvě u Sadové ) a následně i celou válku
  • porážka Rakouska je stvrzena v Pražském míru
  • Prusko se tak stává hegemonem v Německém spolku a pozice Rakouska je oslabena, což má zásadní vliv na budoucí události

  Uherské vyrovnání

  • Uhersko cítilo, že by mohlo oslabení Rakouska využít a získat větší autonomii
  • to se jim nakonec podaří a dojde k tzv. Rakousko-uherskému vyrovnání
  • země je rozdělena na dvě části – Rakousko (Předlitavsko ) a Uhersko (Zalitavsko )
  • obě země mají společného panovníka, měnu, vojsko a zahraniční politiku, ale v ostatních ohledech už se liší
  • po tomto vyrovnání je přijata i nová Prosincová ústava (1867), která zaručovala občanská práva, zavedla osmiletou povinnou školní docházko a také volební právo pro bohatší vrstvy
  Mapa Rakouska-Uherska, červené = Předlitavsko, zelená = Zalitavsko, žlutá = Bosna a Hercegovina
  Mapa Rakouska-Uherska, červené = Předlitavsko, zelená = Zalitavsko, žlutá = Bosna a Hercegovina

  České vyrovnání

  Obrozenec František Palacký
  Obrozenec František Palacký
  • Češi se tímto vyrovnáním cítili ukřivděni a začali žádat něco podobného
  • umělci a politici se začínají konat manifesty a obyčejní lidé se shromažďují v tzv. Táborech lidu na významných místech české historie
  • císař začal dokonce se českými politiky o vyrovnání jednat dokonce byly vypracovány Fundamentální články , na kterých se obě strany dohodly, ale vše bylo zhaceno protesty Němců žijících na našem území a také Maďary
  • své myšlenky prezentoval i František Palacký , který ve své knize Idea státu rakouského formoval myšlenku, že by Slované měli žít ve federalizovaném Rakousku
  • v roce 1872 čeští politici odcházejí z říšské rady a začíná období tkz. Pasivní rezistence
  • postupně se ale objevuje nový názor, a to provozovat aktivní politiku
  • aktivní politiku zastávají mladočeši (Národní strana svobodomyslná v čele Juliusem a Eduardem Grégovími) a pasivní naopak staročeši
  • v roce 1874 se do říšské rady dostávají mladočeši a v roce 1878 končí se svou pasivitou i staročeši
  • v letech 1879 – 1893 se stávají někteří čeští poslanci součástí Taafeho vlády
  • snaží se o Drobečkovou politiku, dělají ústupky Rakušanům a na oplátku očekávají nějaké ústupky pro Čechy
  • takto se jim podaří prosadit například rozdělení pražské univerzity na českou a německou, jmenování Aloise Pražáka ministrem vlády nebo zrovnoprávnění češtiny s němčinou (tomu dopomohl Kazimír Badeni, ale jeho nařízení bylo později zrušeno)
  • objevil se i plán – Punktace – který měl rozdělit Čechy na českou a Německou část, což ale mladočeši odmítali

  Život v Čechách

  • Badeniho reforma z roku 1896 ruší majetkový census potřebný pro volby
  • roku 1906 se schválen zákon, který dával mužům všeobecní rovné hlasovací právo
  • v roce 1908 je k Rakousku anektována Bosna a Hercegovina
  • v Čechách se zatím stupňuje napětí mezi Čechy a Němci
  • začínají vznikat nové politické strany Česká sociální demokracie (1878), křesťansko-sociální strana, strana národně sociální, agrarní strana a také realistická strana, kterou založil Masaryk
  • v české společnosti se začal stupňovat antisemitismus a vyvrcholil Hilsneriádou
  • žid Leopold Hilsner byl roku 1899 obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové
  • soud ho odsoudil k trestu smrti, ale i přes odpor společnosti změnil císař kvůli přímluvě Masaryka na doživotí
  • nový náboj získává i česká kultura, která také v roce 1883 získá Národní divadlo
  • jsou zakládání i nejrůznější spolky a sdružení z nichž nejvýznamnější je Sokol , tedy tělovýchovná organizace
Národní divadlo
Národní divadlo

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna