Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Na východě v 16. a 17. století

Tiskárna Tisk

Polsko-litevská unie

 • po vymření Jagellonců v roce 1572 vzniká mezi Litvou a Polskem Lublinská unie
 • ve státě získávají zásadní moc stavy a vysoká šlechta, formuje se Polský Sejm (národní shromáždění)
 • toto oslabení panovníka později povede k zániku Polského státu
 • byla zde velká náboženská snášenlivost

Rusko

 • Moskevská Rus je nejzaostalejší stát v Evropě
 • absolutistickou moc zde upevňuje Ivan IV. Hrozný (1533 – 1584)
 • po rozvratu Byzantské říše se nechává korunovat na cara a Rus se stává největší a nejmocnější ortodoxní zemí
 • snaží se z moci vystrnadit Bojary , ruskou vysokou šlechtu
 • sám pak buduje polovojenskou organizaci Opričninu o kterou opírá svou moc
 • takovémuto absolutistickému vládnutí se v Rusku říká Samoděržaví
 • na začátku 17. století se na trůn dostávají Romanovci
Ivan Hrozný právě zabil svého syna
Ivan Hrozný právě zabil svého syna

Uhersko

 • v 16. století je většina Uherska pod nadvládou Turků
 • těm se dokonce v roce 1541 podaří dobýt hlavní město Budín
 • hlavním městem se poté stává Prešpurk
 • Uherští magnáti, si ale z Turků hlavu nedělají a v klidu s nimi spolupracují

Turecká expanze

Osmanský janičář
Osmanský janičář
 • v malé Asii vzniká na začátku 14.století malý stát Osmanských Turků, který se později velkou hrozbou pro veškeré křesťanstvo
 • zakladatelem tohoto státu se stal sultán Osman
 • v roce 1354 dobíjí Gallipoli a trvale se tak usazují v Evropě
 • podaří se jim porazit Byzantskou říši, která se v roce 1371 stává jejich vazalem
 • když v roce 1389 porazili v Bitvě na Kosově poli srbského vládce stali se hrozbou i pro Uhry
 • ve 14. století ještě ovládnou Thrákii, Bulharsko a Srbsko
 • roku 1453 se sultánovi Mehmedu II. podaří dobýt Konstantinopol , kterou přejmenuje na Istambul a udělá z ní hlavní město říše = konec Byzantské říše
 • turci pak zde přebudovali chrám boží Moudrosti na mešitu Hagia Sofia
 • 29.8.1526 v Bitvě u Moháče poráží českého a uherského krále Ludvíka Jagelonského sultán Sulejman a ovládne tak většinu Uher
 • v roce 1529 oblehnou Vídeň, ale nakonec se musejí po jednom měsíci stáhnout stáhnout, když se neúspěšně pokusí o průlom
 • roku 1571 se v námořní Bitvě u Lepanta střetnou se Svatou Ligou a prohrávají, ale s prohrou se dokážou rychle vypořádat a obnovit svou vládu ve Středozemním moři
 • jednalo se o poslední bitvu veslových lodí
 • v roce 1683 za vlády sultána Kara Mustafa oblehnout Turci Vídeň znovu a málem se jim ji podaří vyhladovět
 • na poslední chvíli přicházejí posily v čele s Janem III. Sobieskim , které Turky rozeženou
 • tím končí slavná éra Osmanské říše, jež začne ztrácet jednu državu za druhou
 • elitní turecké jednotky se nazývali Janičáři – křesťanští chlapci vychování ve víru v Islám
 • turkům se také říkalo Saracéni
  Bitva na Kosově poli 1389
  Bitva na Kosově poli 1389
 • Evžen Savojský (1663 – 1736)

  • jde o významného Turkobijce, který se bil za zájmy Habsburků
  • zúčastnil se mnoha bitev a také dobytí Bělehradu nebo významné Bitvy u Zenty z roku 1697, která se představuje jednu z nejdrtivějších porážek turecké historie a také jejich stáhnutí se z Uherska
Habsburský turkobijen Evžen Savojský (1663 – 1736)
Habsburský turkobijen Evžen Savojský (1663 – 1736)

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna