Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Raný středověk - Státy východní Evropy

Tiskárna Tisk

Byzantská říše

 • když se v roce 476 rozpadla ZŘŘ snažili se Byzanťané ovládnout její původní území
 • ačkoliv se snaží, nikdy Římskou říši k její původní slávě nikdy nenavrátí
 • byli to experti barevných mozaiek, které se nazývali ikony
 • Justinián I. Veliký (527 - 565)

 • Justinián I. Veliký
  Justinián I. Veliký
  • vyvrací říši Vandalů a Ostrogótů
  • má územní zisky nejen na západě, ale i východě
  • vydává Corpus iuris civilis – občanský zákoník
  • když přijme křesťanství jako jediné oficiálně povolené náboženství a zruší roku 529 Athénskou akademii
  • sám se stává v Byzanci hlavou církve - Patriarchou
  • postavil chrám Boží Moudrosti
  • po jeho smrti říše postupně slábne a musí odolávat útokům Arabů a expanzi Slovanů

  Chrám Boží Moudrosti
  Chrám Boží Moudrosti
 • Velké schizma

  • mezi Byzantskou říší a papežem vznikají neustálé spory hlavně kvůli cézaropapismu a jinému výkladu víry
  • spory neustále narůstají až vyvrcholí v roce 1054, kdy se papež a patriarcha navzájem vyobcují z církve
  • vzniká tak ortodoxní církev
Největší rozloha Byzance
Největší rozloha Byzance

Slované

Uhry

Štěpán I. Svatý
Štěpán I. Svatý
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna