Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Starověk - Starověká Indie

Tiskárna Tisk
Bůh Šiva, ničitel vesmíru.
Bůh Šiva, ničitel vesmíru.
 • civilizace vzniká okolo řek Indus a Ganga
 • nejstarší Harappská kultura, hl. město Harrap , okolo roku 2300 př. n. l., velmi vyspělá ve městech stály lázně, vodovody, kanalizace, ...
 • na území vpadá kmen Áriů a podmaňuje si místní obyvatele
 • lidé rozděleni do kast mezi kterými byly propastné rozdíly
 • místní začínají vyznávat Bráhmanismus , z něhož se později vyvinul Hinduismus , z něhož zase vycházel Budha (Gautama Siddhárta) při tvorbě Buddhismus
 • bůh Šiva – ničitel vesmíru, apokalypsa X bůh Višnu , stvořitel
 • snaží se dosáhnout Nirvány – naprostého klidu duše, něco jako křesťanské nebe
 • věří v Reinkarnaci – převtělování duší
 • Guru – učitel v duchovních a filozofických směrech Hinduismu a Buddhismu
 • jejich jazyk Sánskrt je dne považován za mrtvý
 • významná díla byly Upanišady , což byly knihy nábožensko-filosofického charakteru
 • také Védy – knihy o vědění
Mapa Harappské kultury.
Mapa Harappské kultury.

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna