Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Starověké Řecko - Helénistická doba

Tiskárna Tisk
 • Řecko se dostává pod Makedonskou nadvládu a její Polis se tak poprvé spojí pod jedním celkem, i když si stále uchovávají část svojí nezávislosti
 • nadvládu Makedonie nastartuje Filip II. Makedonský a pomocí metody cukru a biče postupně ovládá řecké státy
 • své nejzarytější odpůrce rozdrtil v bitvě u Chairóneie
 • zakládá Korintský spolek a ostatní státy donutí ke vstupu do něj
 • je zabit při přípravách na tažení do Persie a na jeho místo nastupuje jeho syn Alexander

Alexandr Veliký 336 – 323 př. n. l.

 • jeho učitel byl Aristoteles
 • naváže na úspěchy svého otce a míří dobýt Asii
 • vítězil hlavně díky svým skvělým Falangám
 • 334 př. n. l. – dobývá Malou Asii a přetíná Gordický uzel v Gordionu
 • 332 př. n. l. – dobývá Egypt a zakládá slavnou Alexandrii
 • 331 př. n. l. – v bitvě u Gaugamel definitivně poráží Perského krále Darea III. a plení Persepolis
 • 327 př. n. l. – tažení do Indie, má částečné úspěchy, ale nakonec se musí stáhnout
 • 323 př. n. l. – umírá v horečkách ve městě Babylón ve svých 32 letech
 • Alexandr Veliký byl jedním z největších dobyvatelů všech dob
  Alexandr Veliký byl jedním z největších dobyvatelů všech dob

Helenistické říše

 • po Alexandrově smrti se jeho říše rozpadá na tři části, kterým vládnou jeho nástupci – Diadochové
 • Egypt = Ptolemaiovci , Sýrie = Seleukovci , Makedonie = Antigonovci
 • Helénismus je období od začátku Alexandrova tažení až po zánik Ptolemájovského Egypta
 • do většiny známého světa se tak rozšířila antická civilizace
 • za konec Starověkého Řecka je považován rok 146 př. n. l., kdy Římané vyvrací Korint
Nástupnické říše Alexandrovi
Nástupnické říše Alexandrovi

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna