Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Starověké Řecko - Klasické období

Tiskárna Tisk

Řecko – Perské války 490 – 449 př. n. l.

 • celý konflikt začíná povstáním Malo-Asijských měst proti obrovské Persii (499 př. n. l.)
 • ačkoliv jim Řekové poskytnou pomoc, tak je povstání neúspěšné a navíc se Peršané chystají Řeky za jejich opovážlivost potrestat
 • Mapa Perské říše v době před Řecko-Perskými válkami
  Mapa Perské říše v době před Řecko-Perskými válkami
 • král Dáreios I. se vylodí v Řecko a svede s Athéňani vedenými Milltiadem bitvu u Marathonu
 • Peršané jsou poraženi a musí se stáhnout
 • zprávu o velkém vítězství donáší do Athén muž, běží 42,2km a zemře = Maratónský běh
 • obě strany se připravují na další boj, athénský vládce Themistoklés buduje silné loďstvo a opevňuje přístav Pireus
 • Persie, nyní v čele s Xerexem , chce odčinit svou potupnou porážku a tak znovu vpadají do Řecka
 • postavil přes Helespont dva velké mosty, ale ty byly velkou bouří zničeny, takže vytvoří z řady lodí most přes úžinu a jeho armáda přejde suchou nohou
 • Řekové se mu rozhodnout postavit v bitvě u Thermopyl , kde se jim daří držet úzký průsmyk
 • nakonec jsou ale zrazeni, protože jeden z Řeků prozradí tajnou cestu okolo průsmyku, takže Spartský král Leonidas odvolává podpůrné jednotky a sám s dalšími 299 sparťany bojuje až do své smrti
 • Peršané postupují a plení evakuované Athény
 • následně jsou poraženi v námořní bitvě u Salaminy a stahují se z Řecka
 • Řekové zvítězili díky malým obratným lodím a příznivému větru
 • Kloun – hrot na přídi lodi k prorážení trupů nepřátelských lodí
 • poslední zbytky Perských sil byly poraženy v bitvě u Platají
 • Řecko – Perské války končí ale až Kalliovým mírem v roce 449 př. n. l.
Mapa Řecko-Perských válek
Mapa Řecko-Perských válek

Rozkvět Athén

 • v Athénách se ujímá vlády Perikles a zasluhuje se o ještě větší proslavení města
 • zvelebil Akropoli, dal postavit dlouhé zdi do Pirea a zavedl plat pro volené úředníky
 • je považován za vzor správného politika
 • o tomto období se mluví jako o zlatém věku
 • rozkvět Athén, jejich moc a vzrůst síly Námořního spolku vyústil v konfrontaci se Spartou

Peloponéská válka 431 – 404 př. n. l.

 • na jedné straně Peloponéský spolek (Sparta a spojenci) a na straně druhé Námořní Spolek (Athény a spojenci)
 • Sparta má zprvu převahu na zemi a na moři zase vedou Athény
 • Sparta plení Attiku a sami Athéňané se schovávají za hradbami, které Sparta nebyla schopna pokořit
 • v roce 430 př. n. l. zuří v Athénách mor a najde v něm svou smrt i Perikles
 • oba státy se postupně vyčerpají v roce 421 př. n. l. je uzavřen Nikiúv mír na 50 let, ale brzy je porušen a válka pokračuje
 • Sparťané se spojí s Peršany a za jejich peníze budují silné loďstvo
 • Athéňané útočí na Sicílii, ale jejich dobrodružství dopadne tragicky a Námořní spolek se rozpadá (413 př. n. l.)
 • Athény jsou definitivně poraženy v námořní bitvě u Kozích říček a přijímají tvrdé Sparťanské podmínky
 • musí zbourat hradby, nechat u sebe posádku Sparťanů, zrušit Námořní spolek, zredukovat loďstvo a zavést Oligarchii
Mapa Peloponéských válek
Mapa Peloponéských válek

Konec klasického období

 • ačkoliv Sparta vyhrála válku, je vyčerpaná a po bitvě u Leukter se stávají hegemonem Théby , ale jen na deset let, kdy jsou poraženy novým spojenectví Sparty a Athén
 • nastává také krize klasické řecké Polis, protože obchod potřebuje větší státní útvary a zároveň samostatné státečky se ukázali jako zranitelné
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna