Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Starověký Egypt

Tiskárna Tisk
Busta Nefertiti
Busta Nefertiti
Maska faraona Amenemopa
Maska faraona Amenemopa
Tanečnice na fresce ze 14. století př. n. l.
Tanečnice na fresce ze 14. století př. n. l.
Ostré rozhraní mezi obdělávanou oblastí a pouští je od starověku součástí životní zkušenosti Egypťanů
Ostré rozhraní mezi obdělávanou oblastí a pouští je od starověku součástí životní zkušenosti Egypťanů
Jean-François Champollion – rozluštitel hieroglyfů a zakladatel egyptologie
Jean-François Champollion – rozluštitel hieroglyfů a zakladatel egyptologie
Pyramidy (zde Rachefova) a Velká sfinga v Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace
Pyramidy (zde Rachefova) a Velká sfinga v Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace
Pyramidy v Gíze
Pyramidy v Gíze
Mapa Egyptské Nové říše
Mapa Egyptské Nové říše
Maják na ostrově Faru
Maják na ostrově Faru
Rosettská deska, která umožnila rozluštění egyptského písma
Rosettská deska, která umožnila rozluštění egyptského písma
 • úzce spjat s úzkým pásem úrodného území kolem Nilu a jeho každoročními záplavami
 • pyramidová společnost – na vrcholu Faraon , pod ním kněží a šlechta, úředníci (Vezír , písaři), neprivilegovaní a otroci
 • původně nešlo o samostatný celek, ale o dva státy - Horní a dolní Egypt
 • vznik na konci 4. tis. př. n. l.

Archaické období 3150 – 2700 př. n. l.

 • obživou Dolního Egypta bylo zemědělství, zatímco Horního Egypta pastevectví
 • v tomto období vládce horního Egypta Meni ovládne Egypt dolní

Stará říše 2700-1180 př. n. l.

 • začátky staveb pyramid, které se vyvinuli z Mastab
 • významnou pyramidovou lokalitou je například Abúsír
 • první byla Džoserova v Sakáře pojmenovaná podle prvního faraona, slavnější je v Gíze - Chufova
 • expanze moci na Sinaj a do Núbie
 • ke konci říše se započne rozklad státní správy boji o moc, sociální převrat a první přechodové období
Pyramidy v Gíze
Pyramidy v Gíze

Střední říše 2000-1800 př. n. l.

 • říše je opětovně sjednocena Mentuhotepem II.
 • vyvrácena vpádem Hyksósú , jejichž kultura se v druhém přechodovém období smísila s Egyptskou

Nová říše 1540 – 1080 př. n. l.

Mapa Egyptské Nové říše
Mapa Egyptské Nové říše
 • Hyksóští nájezdníci vyhnáni Ahmósem I.
 • začátek pohřbívání v Údolí králů , konec stavby pyramid
 • Hatšepsut vládne jako regentka za svého nevlastního syna Thutmose III. a to velmi schopně po dobu dvaceti let
 • v tomto období největší rozmach Egypta, konkrétně za Thutmose III. , který se dostane k vládě po smrti matky, po které se snaží zamést všechny stopy
 • za jeho vlády dosáhne Egypt největšího územního rozmachu
 • pokus o náboženskou reformu Amenhotepem IV. – zákaz polyteismu, uctívání nového boha Slunce Atona, neúspěch
 • Tutanchámon – zemřel mladý, nic nedokázal, ale byla nalezena jeho téměř nevykradená hrobka čímž se stal jedním z nejslavnějších faraonů
 • Ramesse II. Veliký

  • poslední velký faraon
  • svede Bitvu u Kadeše s Chetity, jež ale dopadne nerozhodně
  • v roce 1270 př. n. l. uzavřel s Chatušilišem První písemnou mírovou smlouvu na světě
  • po jeho smrti úpadek a rozpad říše

Třetí Přechodové období

 • vpád mořských národů a oslabení Egypta
 • po objevu železa Egypt ztrácí výnosy z prodeje mědi
 • rozpad na Horní a Dolní Egypt, ovládnut okolními státy

Pozdní Egypt 700-31 př. n. l.

Maják na ostrově Faru
Maják na ostrově Faru
 • Alexandr Veliký zde začíná novou éru a zakládá nové hlavní město Alexandrii
 • když zemře usadí se zde dynastie Ptolemájovců
 • zakladatel dynastie Ptolemaios zakládá slavnou knihovnu a postará se o stavbu majáku na ostrově Faru
 • poslední vládkyní je Kleopatra , která dosáhne spojenectví s Římem hlavně díky ovlivňování Caesara
 • to ale dlouho nevydrží a nakonec je Egypt připojen k Římské říši jako jedna z provincií

Kultura Starověkého Egypta

 • náboženství polyteistické, Antropomorfní a částečně Zoomorfní
 • bohové Re , Anup , Osiris , Isis , Maat .
 • některá zvířata považují za posvátná, například kočky
 • mumifikace mrtvých, silná víra v posmrtný život, těla ukládána do pyramid, orgány ukládány vedle těl do Kanop
 • psali Hieroglyfy a hieratický, později i démoticky, seřazeno od nejposvátnějšího a nejsložitějšího písma
 • používání papyrusu
 • vyznali se i v ostatních vědách, znalí Pí, jejich rok měl 365 dní, předpovídali zatmění, měli desítkovou soustavu
 • malby nemají perspektivu, vyšší postavení = větší postava na kresbách
 • nejdříve se pohřbívalo v Mastabách později v Pyramidách a nakonec v údolí králů
 • Rosettská deska obsahující stejný text v Hieroglyfech, démotickém písmu a řečtina umožnila rozluštění hieroglyfů
 • významná města – Luxor , Memfis , Théby
Rosettská deska, která umožnila rozluštění egyptského písma
Rosettská deska, která umožnila rozluštění egyptského písma

Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna