Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Vrcholný středověk - Stoletá válka

Tiskárna Tisk

Francie

 • Filip II. August (1180 - 1223)

 • Filip II. August
  Filip II. August
  • ve Francii vládl na přelomu 12. a 13. století, tedy v době, kdy Jan Bezzemek byl na Anglickém trůně
  • podařilo se mu oslabit moc Anglických králů na kontinentě
  • toho dosáhl porážkou anglické armády v Bitvě u Bouvines roku 1214 a vytlačí je z kontinentu
  • ve Francii docházelo ke stíhání židů a v letech 1209-1229 se uskutečnilo i tažení proti Albigenským , což byla kacířská odnož křesťanství na jihu Francie
  Územní zisky Filipa Augusta (modrá - Filip, červená - anglický král, zelená - francouzská šlechta)
  Územní zisky Filipa Augusta (modrá - Filip, červená - anglický král, zelená - francouzská šlechta)
 • Filip IV. Sličný (1285 - 1314)

 • Upalovaní templářů
  Upalovaní templářů
  • pro svou politiku si půjčoval mnoho peněz a to hlavně od židů a nemohl své peníze splácet, takže za jeho vlády se organizovali Pogromy na židy
  • zavedl daň na duchovenstvo, což vyústilo v souboj s papežem
  • ten francouzský král vyhrává a v letech 1309 – 1377 jsou papeži, loutky francouzského krále, uvězněni v Avignonu
  • toho období se nazývá jako Avignonské zajetí papeže
  • když v roce 1377 přesídlí papež do Říma, je zvolen protipapež v Avignonu a vznikne tak Papežské schizma
  • to je vyřešeno až v roce 1415 na kostnickém koncilu
  • Konciliarismus je názor, že by nad papežem měl stát ještě sněm
  • půjčoval si i od Templářů , ale půjčky nedokázal splácet
  • díky papeži Klimentu IV. jsou prohlášeni za kacíře a jejich majetek je zabaven

Anglie

 • angličanům se postupně daří přes různé sňatky podařilo získat mnohá území ve Francii a anglický král se tak stává mocnějším než ten francouzský, ačkoliv byl jeho vazalem
 • Jindřich II. Plantagenet (1154 - 1189)

  • jeden z nejvýznamnějších panovníků Anglie vládl ve 12. století
  • přes svou matku získat mnohá území ve Francii
  • jeho manželkou byla bývala francouzská královna Eleanor Akvitánská , díky které získal francouzskou Akvitánii
  • vzrůstu jeho moci se hlavně obával francouzský král Filip II. August , který začal štvát jeho syny proti jemu samotnému, což se mu nakonec i podařilo
  Eleanor Akvitánská
  Eleanor Akvitánská
 • Jan Bezzemek (1199 - 1216)

 • Jan Bezzemek podepisuje Magnu chartu libertatu
  Jan Bezzemek podepisuje Magnu chartu libertatu
  • nejmladší syn Jindřicha , který vládl až po smrti svého bratra Richarda
  • v důsledku několika povstání a hlavně porážky ve Francii byl donucen podepsat listinu Magna charta libertatum neboli velká listina práv a svobod
  • ta omezovala panovníkovu moc a vyslovovala práva poddaných – jakási ústava
  • také jsou položeny základy parlamentarismu
  • ztrácí všechna kontinentální území

Stoletá válka (1337 – 1453)

 • ačkoliv se nazývá stoletá trvala 116 let, ale na druhou stranu se během ní uzavřelo mnoho mírů
 • vznik války zapříčinilo hned několik věcí, první z nich bylo mnohaleté soupeření o francouzská území
 • po vymření rodu Kapetovců Eduard III. projevil zájem o Francouzskou korunu, to však získal Filip VI. z rodu Valois
 • samotnou válku ovšem vyvolala krize ve Flandrech
 • Krize ve Flandrech

  • v roce 1336 dal místní kníže Ludvík I. pozatýkat všechny Angličany v zemi na což samozřejmě anglický král nemohl jen tak přihlížet
  • Eduard III. uvalil na veškerý obchod s Flandry embargo
  • místní se ale nechtěli vzdát výhodného obchodování s Angličany a proto se v čele s Jakobem von Artelvedem vzbouřili a stali se tak spojenci krále Eduarda III.
  • Filip VI. chtěl povstání potlačit, ale anglický král to vzal jako akt agrese proti jeho spojencům a tak vypukla stoletá válka
 • První etapa (1337 – 1360)

  • na stranu Francie se postavilo Skotsko a na stranu Anglie Flandry
  • Angličané brzo vybojují na moři slavnou bitvu u Sluys a zajistí si tak vládu na moři
  • v roce 1346 podniknou Angličané invazi do Francie a rozdrtí je v Bitvě u Kresčaku , kd také zahyne český král Jan Lucemburský
  • projevil se zde hlavní odlišný pohled na válčení, zatímco Francouzi spoléhali na těžkou jízdy, Angličané na své welšské lukostřelce a disciplínu
  • když angličané v roce 1347 dobyli Calais byl uzavřen osmiletý mír
  • mezitím na francouzský trůn nastoupil král Jan II. Dobrý
  • když skončila platnost mírové smlouvy střetli se země v roce 1356 u Poitires, kde se Černému princi podařilo zajmout Jana II.
  • na trůn se tak dostává jeho syn Karel V. Moudrý , který ovšem musí vypořádat s povstáním v Paříži
  • první etapa končí mírem v Brétigny
  • ten znamená, že Eduard III. si už nebude nárokovat Francouzkou korunu, Flandry zůstanou pod sférou vlivu Francie, ale Angličané si budou moci ponechat všechna panství ve Francii
  Bitva u Kresčaku
  Bitva u Kresčaku
  Situace Francie v roce 1346
  Situace Francie v roce 1346
 • Druhá etapa (1360 – 1415)

  • Francouzi postupně začínají opět bojovat a úspěšně vytlačují angličany ze svého území
  • používali spíše defenzivní strategii a nehrnuli se do velkých bitev
  • dále pak museli panovníci jednotlivých zemí řešit problémy na svých územích
  • v této době se také uskutečnilo velké povstání selského lid Jacquerie
  • smrtí anglického krále Richarda II. se rod Plantagenetů rozdělí na Yorky a Lancastery
  • na anglický trůn usedá Jindřich IV. z rodu Lancasterů , protože bývalého krále Richarda zavřel a poté nechal i zabít
  Situace Francie v roce 1365
  Situace Francie v roce 1365
 • Třetí etapa (1415 – 1453)

  • ve Francii probíhají selské bouře, čehož využívá nynější anglický král Jindřich V. , který opět vznáší nárok na francouzský trůn a podnikne v roce 1415 invazi do Francie
  • dosáhne velkého vítězství proti přesile Francouzů u Azincortu
  • v roce 1420 uzavřel smlouvu z Troyes, která znamenala, že po smrti Francouzského panovníka by se stal Francouzským králem
  • Jindřich V. ale nečekaně zemře, takže k naplnění smlouvy nakonec nedojde
  • Francouzi však stále prohrává z čehož je vyvede až slavná Johanka z Arku , která nejdříve přispěje v roce 1429 k osvobození Orleáns
  • to umožnilo aby byl v roce 1429 v Remeši korunován Karel VII. francouzským králem
  • Johanka z Arku byl při osvobozování Compiégne zajata a v roce 1431 v Rouenu upálena jako kacířka
  • Angličané ale i tak musí dále ustupovat, roku 1436 ztrácí Paříž a 1446 Normandii
  • Angličanům tak nakonec prakticky nezůstalo ve Francii žádné území, kromě okolí přístavního města Calais
  Situace Francie v roce 1430
  Situace Francie v roce 1430
  Situace Francie v roce 1470
  Situace Francie v roce 1470

Válka růží (1455 – 1485)

Znak rodu Lancestrů, Yorků a Tudorovců
Znak rodu Lancestrů, Yorků a Tudorovců
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna