Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Studená válka

Tiskárna Tisk
 • studená válka je soupeřením mezi dvěma velmocemi, USA a Sovětským svazem
 • za celou tu dobu státy do otevřené války nikdy nevstoupí, ale vzájemné napětí trvá po celou dobu
 • svět je v podstatě rozdělen na dva bloky – demokratický a komunistický
 • velký vliv získá SSSR ve střední a východní Evropě, kde vládu převezmou komunisté
 • jde o období bipolarity , kdy jsou hegemonem dva státy, které ovlivňují ty ostatní
Rozložení sil v Evropě v době studené války
Rozložení sil v Evropě v době studené války

Ze spojenců nepřátelé

 • po porážce Osy se začínají cíle obou velmocí rozcházet
 • když končí válka, zruší USA SSSR veškeré půjčky, což postupně vede k oboustranné nevraživosti
 • od roku 1947 se USA řídí Trumanovou doktrínou , tedy snahou zadržovat komunismus jako nepřítele demokracie
 • postupně se začíná objevovat železná opona, která oddělovala východ a západ
 • George Marshall vypracoval Marshallův plán , díky kterému mohly státy Evropy získat hospodářskou pomoc
 • státy pod vlivem Sovětského svazu byly donuceny odmítnou

Německá otázka

 • na Postupimské konferenci si spojenci Německo rozdělí na čtyři okupační zóny, které ovládají USA, SSSR, Francie a VB
 • stejně jako Německo bylo rozděleno i hlavní město Berlín
 • postup v poraženém státě má charakterizovat 4D – tedy Demilitarizace, Demokratizace, Denacifikace a Dekartelizace
 • je také dohodnuto posunutí Polska a osekání území Německého státu
 • rovněž je obnoveno i ČSR, které bylo za války součástí Říše
 • v Německu se postupně tři státy dohodnou spojit okupační zóny pod jeden stát
 • tím začíná rozdělení Německa na východní a západní
 • Stalin chtěl získat celý Berlín, a proto v roce 1948 začal s jeho blokádou, kvůli čemuž byl vytvořen letecký zásobovací most
 • až příštího roku v květnu 1949 ji zrušil, protože nebyla účinná
 • v tomto roce je také vyhlášena západní republika Spolková republika Německo a východní Německá demokratická republika
 • Sověti byli ale stále nespokojeni s otevřenou Berlínskou hranicí, kdy Berlíňané mohli prakticky každý den směřovat na západ
 • roku 1955 vstupují v platnou Pařížské smlouvy , které znamenaly zisk plné suverenity pro Spolkovou republiku Německo
 • v noci z 12. na 13. srpna 1961 je postavena Berlínská zeď , která Berlín na dlouhá léta rozdělila
 • na tomto plánů se podílel i Erich Honecker , generální tajemných komunistické strany
 • je stržena až 9. listopadu 1989, kdy se Německo opět spojí v jeden stát
 • v západním Německu v letech 1970 – 1993 působí levicová teroristická organizace Frakce Rudé armády
 • Německá státní bezpečnost se nazývala Stasi
Berlínská zeď
Berlínská zeď

Proti komunismu

 • západní státy se začínají formovat do Severoatlantické aliance , která vznikla v dubnu 1949
 • zakládajícími členy jsou USA, VB, Kanada, Francie, Benelux, Itálie, Norsko, Dánsko, Island a Portugalsko
 • postupně se ještě přidá Spolková republika Německo, Řecko a Turecko
 • tímto svazkem chtěli státy především posílit svou obranu proti možné válce se Sověty
 • ve všech západních státech postupně ztrácí svůj vliv levice a prosazují se pravicové strany
 • velký vliv má na to i Marshallův plán , který poskytuje pomoc jen státům, kde není žádná komunistická strana
 • evropské země roku 1951 zakládají Evropské sdružení uhlí a oceli , jde hlavně o hospodářskou organizaci
 • 1957 je na základě Římských smluv ustanoveno Evropské společenství pro atomovou energii
 • roku 1960 vzniká Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
 • v USA od roku 1952 začíná velká vlna antikomunismu, která si kladla za cíl odstranit všechny komunisty v zemi
 • v tomto boji se angažoval, především Joseph McCarthy , který odsuzoval lidi, jen pokud byli s komunisty příbuzní
 • tyto akce jsou zastaveny až v roce 1954 senátem, protože začaly překračovat jisté meze

Východní blok

Práce v Sovětském Gulagu
Práce v Sovětském Gulagu

Korejská válka

 • Koreu osvobodili od Japonska USA a SSSR, takže zemi rozdělili podle 38. rovnoběžky
 • na severu vznikla Korejská lidově demokratická republika v čele s Kim Ir-senem a na jihu Korejská republika
 • roku 1950 zaútočila KLDR na Korejskou republiku a celou si ji podmanila
 • proti tomu se ale postaví OSN, která prohlásí KLDR za agresora a vyzve státy, aby státy vyšli na pomoc Korei
 • do boje za angažuje hlavně USA (s generálem Douglasem MacArthurem ) a jednotky KLDR se jim podaří zatlačit hluboko na jejich území
 • kvůli pomoci Číny jsou ale zatlačeni zpět a hranice se tak opět ustálí na 38. rovnoběžce
 • mír je podepsán ve městě Pchanmundžom
Korejský vůdce Kim Ir-sen
Korejský vůdce Kim Ir-sen

V Evropě

Atomový hřib jako následek výbuchu bomby
Atomový hřib jako následek výbuchu bomby
 • v roce 1953 umírá Stalin a nahrazuje ho Nikita Sergejevič Chruščov , který tvrdý režim více liberalizuje - destalinazice
 • Stalinisté jako Lavrentij Pavlovič Berija ustupují do pozadí
 • stále však probíhají závody ve zbrojení a 1953 dokonce SSSR vyzkouší ničivou vodíkovou bombu
 • roku 1955 je uzavřena komunistickými státy Varšavská smlouva , což byl jakýsi protipól NATO
 • Maďarsko

  • v roce 1956 se Maďaři vzbouří proti nadvládě (v čele s Imrem Nagym ) SSSR, ale jejich povstání je týž rok potlačeno
  • do čela státu se dostává János Kádár , který se musí postarat o potrestání viníků
  • od šedesátých let ale režim zvolňuje a začíná období Gulášového socialismu
  • jsou zavedeny některé svobody a také omezené možnosti podnikání
 • Řecko

  • po osvobození se zde střetává pravice s komunisty, kteří začínají občanskou válku
  • vyhrává nakonec pravice, která se stále více radikalizuje
  • po čase získává hlavní moc armáda, která začne od roku 1967 vládnout jako chunta
  • diktatura postupně ztrácí dech a v roce 1974 se země opět demokratizuje
 • Albánie

  • po válce se zde prosazuje komunistický a silně stalinistický režim
  • vůdcem této země se stal Enver Hodža
  • země postupně izoluje od ostatního světa a dokonce se považuje za jediný socialistický stát na světě

Karibská Krize

Kubánský vůdce Fidel Castro
Kubánský vůdce Fidel Castro
 • roku 1959 vítězí na Kubě revolucionáři Fidela Castra a komunismus se tak prakticky dostává na hranice USA
 • tento režim se totiž připojuje k východnímu bloku a tak zde v roce 1962 chce SSSR umístit jaderné zbraně
 • proti tomu se rozhodně postaví hlavně prezident John Fitzgerald Kennedy , který vyhlásí blokádu Kuby
 • v tomto okamžiku jsou obě velmoci nejblíže k válce
 • nakonec byla ale uzavřena dohoda a SSSR se stáhl za podmínky, že budou odstraně jaderné zbraně z Turecka
 • na JFK je nakonec spáchal atentát Lee Harvey Oswald

Revoluce v Jižní Americe

Revolucionář Ernesto Che Guevara
Revolucionář Ernesto Che Guevara
 • na jihu Ameriky se státy snaží získat nezávislost na Evropě, ale také se zde objevují revolucionáři
 • jeden z nejznámějších je Ernesto Che Guevara , který se podílel na revoluci na Kubě
 • pokusil se i o převrat v Kongu a Bolívii, kde již byl ale neúspěšný a byl popraven
 • v Chile se komunistický režim sice prosadil ale v sedmdesátých letech byl nahrazen diktátorem Augustem Pinochetem

Válka ve Vietnamu

 • Vietnam je rozdělen na dvě částí – jižní a severní komunistický Vietnam
 • na jihu se postupně prosazuje Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu též známá jako Vietkong, což byla vojenská organizace
 • na jihu umírá vládnoucí diktátor a v roce 1957 poskytne Jižnímu Vietnamu pomoc USA, protože se chystá válka
 • severoVietnamci podniknou Ofenzivu Tet , tedy rozhodující úder, ale nepodaří se
 • USA se i přes použití nejmodernějších zbraní nedaří Vietkong porazit a tak se nakonec roku 1975 musí stáhnout
 • Vietnam je nakonec spojen do jediného komunistického státu
 • tato válka měla velký význam na Nixonovu doktrínu z roku 1969, ve které prezident oznámil, že spojenci USA by se měli o svou obranu starat sami
 • Nixon je rezignuje v srpnu 1974 po tkz. Aféře Watergate , kdy chtěl nasadit odposlouchávací systém jeho protistraně demokratům

Vesmírné závody

Lidstvo poprvé dosáhne Měsíce
Lidstvo poprvé dosáhne Měsíce
 • státy spolu nezápasí jen na poli zbrojení, ale i ve vesmíru a předbíhají se kdo se do kosmu dostane nejdříve
 • roku 1957 se jako první dostává do vesmíru družice Sputnik
 • ještě v témže roce se do vesmíru dostává první živý tvor - Lajka
 • 12. dubna 1961 se do vesmíru dostává první člověk Jurij Alexejevič Gagarin
 • Američané byli ale prvními, kdo se dostal na povrch Měsíce díky projektu Apollo
 • 20.7.1969 se měsíčního povrchu dotýká noha Neila Armstronga , Edwina Aldrina a Michaela Collinse

Proces sbližování

 • oba bloky se pomalými nenápadnými krůčky částečně sdružují
 • roku 1963 je zavřena smlouva mezi SSSR, USA a VB o zákazů testování jaderných zbraní
 • je zřízeno přímé spojení mezi Kremlem a Bílým domem , aby se tak mohlo předejít krizím
 • roku 1975 je v Helsinkách ustanovena Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě , kde se státy zavázali k respektování hranic a lidských práv
 • probíhá i jednání o omezení zbrojení pod zkratkou SALT
 • je uzavřena dohoda SALT I o omezení některých útočných zbraní a také SALT II (1972), která zakazovala vývin některých balistických a nukleárních raket

Rozklad SSSR

Poslední generální tajemník Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov
Poslední generální tajemník Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov
 • moci se v SSSR drží Stále stejní lidé a tak se začíná stupňovat Gerontokracie , tedy vláda starých
 • o změny v SSSR se snaží hlavně generální tajemník Michail Sergejevič Gorbačov
 • zavedl tkz. Perestrojku tedy restrukturalizaci, která měla změnit zbrojní výrobu, která ničila SSSR ekonomicky
 • proces sbližování zastaví neúspěšná invaze sovětů do Afghánistánu na konci 70. let
 • prezidentem USA se stává republikán Ronald Reagan , který se tvrdě staví proti komunismu a nazývá ho Říší zla
 • postupně v Evropě sílí protikomunistické hnutí která na konci 80. let slaví úspěch
 • v Polsku působí především organizace Solidarita a novým prezidentem se stává Lech Walesa
 • v Rumunsku je komunistický prezident Nicolae Ceauşescu , byl dokonce popraven
 • hospodářský stav Sovětského svazu je neudržitelný a země se rozpadá
 • oficiálně se SSSR rozpadl 31. prosince 1991 a tím končí i studená válka
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna