Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Spojené státy americké

Tiskárna Tisk

Vznik USA

 • v Severní Americe se objevují osadníci z Anglie, Francie a Nizozemí
 • nejvíce se začínají prosazovat Angličané, kteří také zakládaní prvních 13 osad
 • často bojují s místními indiány, kteří jsou postupně vytlačováni
 • osadníkům se postupně znelíbí přístup Velké Británie, která na svou kolonii uvaluje nejrůznější cla
 • v roce 1763 jsou odsud během sedmileté války vyhnáni Francouzi
 • v roce 1765 byla zavedena kolková daň z novin, kterou Američané bojkotovali a tak byla příští rok zrušena
 • daň z čaje je rozlítí tak, že roku 1773 všechen náklad z jedné lodi vyhodí do moře a tato událost se později nazývá jako Bostonské pití čaje
 • osadníkům se také nelibí, že jim bylo vládou zakázáno překročit Apalače
 • celé napětí vyvrcholilo v roce 1775 ozbrojeným povstáním v čele s Georgem Washingtonem
  Bostonské pití čaje
  Bostonské pití čaje
 • Boje za nezávislost

 • Ústava Spojených států amerických
  Ústava Spojených států amerických
  • 4.7.1776 je podepsána Deklarace nezávislosti amerických osad a tento ten se stává dnem Nezávislosti
  • osadníci zakládají ozbrojené milice a bojují proti dobře vycvičené britské armádě
  • roku 1777 se jim podaří Brity porazit v Bitvě u Saratogy
  • po tomto úspěchu se na stranu Američanů se staví Španělsko a Francii, protože chtějí oslabit Velkou Británii
  • díky podpoře Francouzů jsou Britové definitivně poraženi v Bitvě u Yorktownu (1781)
  • mírová smlouva byl uzavřena ve Versailles roku 1783, kdy Británie uznala nezávislost třinácti kolonií
  • v roce 1787 je přijata Americká ústava , která s několika dodatky platí dodnes
  • roku 1823 je vyhlášena Monroeova doktrína , podle které nemají Evropské mocnosti pravomoc zasahovat do záležitosti států na Americkém kontinentě
  13 osad vyhlašuje nezávislost
  13 osad vyhlašuje nezávislost
 • Expanze USA

  • Američané se postupně pouštějí dál a dál do vnitrozemí
  • uzavírají pakty s indiány, porušují je a vytváří nové státy
  • v roce 1845 se po dohodě k USA připojí i Texaská republika , což ale Mexiko neuzná a vznikne tak válka
  • Mexickou válku (1846 – 1848) Američané vyhrají a Texas se stává součástí Spojených států amerických

Občanská válka v USA

Americký prezident Abraham Lincoln
Americký prezident Abraham Lincoln
 • na severu USA se rozvíjel průmysl a otroctví zde bylo zrušeno již před lety
 • naopak na jihu bylo hlavním pilířem zemědělství, které černé otroky potřebovalo
 • kvůli tomu vznikal neustáli spor mezi severem a jihem
 • když se prezidentem stal Abraham Lincoln chtěl otroctví zrušit, což rozlítilo některé jižanské státy natolik, že vystoupili z federace a roku 1861 vyhlásilo jedenáct států Konfederaci států Ameriky
 • Abolicionismus – hnutí za zrušení otroctví
 • jedním z nich byl i John Brown , který se zasazoval o práva otroků a byl popraven poté, co připravoval ozbrojené povstání
 • Sever proti Jihu

  • zatímco Sever má lepší zázemí silnější vojsko, tak na stranu jihu se postavilo mnoho zkušených důstojníků a generálů
  • roku 1862 Lincoln ruší otroctví a černoši tak mohou vstupovat do Unijní armády
  • Unie chtěla blokovat jižanské přístavy a také ovládnout jejich hlavní město Richmond
  • Unii vedl generál Ulysses Simpson Grant a Konfederaci generál Robert Edward Lee
  • roku 1863 jih postupuje na sever, ale je zastaven v Bitvě u Gettysburgu
  • sever se pokusil o protiofenzivu a roku 1865 obsazuje Richmond
  • generál Lee je nucen podepsat kapitulaci u Appomattoxu
 • Období rekonstrukce

 • Náčelník Sedící býk
  Náčelník Sedící býk
  • černoši postupně získávají všechna občanská práva, i když mnohými Američany nejsou respektováni dodnes
  • do Unie jsou také postupně začleňovány státy bývalé konfederace
  • postupně kupují některá území od evropských států – Lousianu od Francie, Floridu od Španělska a roku 1867 Aljašku od Ruska
  • smlouvou s velkou Británií, pak ustanovují pevnou hranici s Kanadou
  • do USA stále míří zástupy kolonistů, kteří osidlují země stále blíže k Tichému oceánu
  • narůstají také spory s indiány, kterým se neustále zmenšuje jejich území
  • kmeny Siuxů a Šajenů vedené Sedícím Býkem se spojí a v roce 1876 postaví se bílým u řeky Little Big Horn a poráží George Armstronga Custera a jeho jezdeckou kavalérií
  • bílé to ale na dlouho nezastaví
  • definitivní tečku za válku s indiány udělá porážka Apačů roku 1886
  • rozvoj USA nastartuje je stavba železnic, v roce 1869 je spojen východ a západ
  • o technologický vývoj se stará především Thomas Alva Edison , který vynalezl například žárovku, kino nebo dynamo
Tiskárna Tisk

Dolní okraj textového okna