Dějepisný web: Historika

Horní okraj menu Dolní okraj menu
Horní okraj textového okna

Zámořské objevy

Tiskárna Tisk
 • Muslimové ovládají cestu na východ a proto se Evropa snaží nalézt novou cestu do Indie a Číny
 • díky renesanci, která nastartovala lidské myšlení, se objevilo mnoho nových objevů domněnek i navigačních přístrojů, které samotnou cestu umožnily
 • nejzápadnější státy – Portugalsko a Španělsko se do teď zabývali reconquistou a nyní, když s ní skončily, se konečně mohly soustředit na zámořské objevy

Španělsko

Oblíbeným trestem inkcizice bylo upalování
Oblíbeným trestem inkcizice bylo upalování
 • roku 1479 vytvoří státy Kastilie a Aragon dynastickou unii, která později splyne v jediný stát – Španělsko
 • umožnilo to spojení obou rodů, když se vzali Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský
 • v roce 1492 dobíjí Granadu a tím končí španělská reconquista
 • v témže roce také se země vyhání všechno nekatolické obyvatelstvo
 • pod správou panovníka se začíná objevovat silný nástroj v podobě Inkvizice , která se stará o správnou víru obyvatel a o potrestání kacířů a jež zde vydržela až do počátku 19. století, kdy ji ruší Napoleon
 • královna Isabela podpoří námořníka Kryštofa Kolumba , aby se pokusil dostat do Indie
 • ten věří, že Země je kulatá, tudíž může celý svět obeplout, a tak se do Indie dostat
 • jeho Karavely Pinta , Nina a Santa Maria se vydávají na cestu a po strastiplném putování 12.9.1492 zakotví u jednoho z Bahamských ostrovů
 • Kolumbus si myslí, že dorazil do Indie, obyvatele pojmenuje jako Indiáni a až do konce života o tomto svém omylu neví
 • horší bylo, že v této nové zemi nebylo zatím nalezeno žádné bohatství, což Isabelu zklamalo a Kolumbus nakonec umírá v chudobě
 • až později se zjistilo, co je nová země vlastně zač
 • roku 1494 podepsalo Španělsko s Portugalskem smlouvu o rozdělení sfér vlivu, vše co bylo od Kapverdských ostrovů 2000 kilometrů mělo připadnout Španělsku a vše na východ Portugalsku = Smlouva z Tordesillas
 • v roce 1507 obdržel nový kontinent jméno Amerika podle Ameriga Vespucciho
 • roku 1513 překročil Vasco Núñez de Balboa Panamskou šíji a spatřil jako první Evropan Tichý oceán
 • v letech 1519-1522 obeplouvá výprava Fernanda Magellana svět a dokazuje tak kulatost Země
 • Ferdinand Aragonský se svou chotí Isabelou Kastilskou
  Ferdinand Aragonský se svou chotí Isabelou Kastilskou
  Rozdělení sfér vlivu dle smlouvy z Tordesillas
  Rozdělení sfér vlivu dle smlouvy z Tordesillas

  Dobývání Ameriky

  • Španělé nepřišli na nový kontinent v míru, chtěli zlato, kterého měli místní obyvatelé až až
  • na Nový svět postupně přichází Conquistadoři , kteří rozvrací staré říše a získávají jejich bohatství
  • Evropanů je sice málo, ale mnohdy jim pomáhají nemoci, proti kterým nejsou místní odolní a samozřejmně i moderní zbraně
  • Říše Mayů
   • nacházela se ve Střední Americe
   • stará říše, o které se toho mnoho neví, a která se ani příchodu Evropanů nedočkala
   • byla velmi vyspělá, ale zanikla někdo v 8. nebo 9. století
   • nám jsou známi díky "předpovědi" konce světa 2012
  • Říše Aztéků
  • Conquistador Francisco Pizarro
   Conquistador Francisco Pizarro
   • mocná říše, která vznikla na území Mayů
   • měli kult boha Slunce a zlato považovali za slzy jejich boha
   • hlavním městem této říše byl Tenochtitlán
   • tuto říši nakonec vyvrátil Hernán Cortéz
  • Říše Inků
   • nacházela se v Jižní Americe na západ od And
   • v roce 1535 je dobyta Franciscem Pizarrem
   • hlavní městem Inků bylo Cuzco , jež bylo Pizarrem srovnáno se zemí

  Portugalsko

  Portugalský mořeplavec Vasco da Gamma
  Portugalský mořeplavec Vasco da Gamma
  • v roce 1139 vzniká odtržením od Leónského království
  • Portugalci reconquistu dokončují v roce 1270
  • velice se zajímají o obchod a mořeplavbu
  • na přelomu 14. a 15. století král Jan I. plení arabské město Ceuta a získává tak kořist potřebnou na budování portugalské flotily
  • jeden z jeho synů se tak zajímal o moře, že se mu začalo říkat Jindřich Mořeplavec
  • jeho plavby vedli k mnoha důležitým objevů
  • postupně hledají cestu do Indie přes Afriku
  • 1445 – dostanou se za mys Verde, 1487 – mys Bouří a roku 1498 se mořeplavci jménem Vasco da Gamma konečně podaří dostat do vytoužené Indie

  Ostatní země

  • Anglie a Francie osidlují především Severní Ameriku
  • první kolonie vznikla roku 1607 a jmenovala se podle krále - Jamestown

Dolní okraj textového okna